Atsakymas į EK konsultaciją. ES mokesčių mokėtojo kodeksas

Lietuvos laisvosios rinkos institutas (LLRI) ir partneriai* pateikia atsakymus į Europos Komisijos (EK) inicijuotą konsultaciją su visuomene dėl Europos mokesčių mokėtojo kodekso ir Europos mokesčių mokėtojo kodo, kuri vyko 2013 m. vasario 25 d. – 2013 m. gegužės 17 d.

*F. A. Hayek fondas (F. A. Hayek Foundation) (Slovakija), Piliečių plėtros forumas (Civil Development Forum) (FOR), (Lenkija), Ekonomikos ir socialinių studijų institutas (Institute of Economic and Social Studies) (INESS) (Slovakija), Ekonomikos ir rinkos analizės centras (Centre for Economic and Market Analyses) (CETA) (Čekija), Friedricho Naumanno fondas (Vokietija)

Tax code

 

Konsultacijos[1] tikslas:

Europos mokesčių mokėtojo kodekso tikslas sukurti ir pritaikyti naudojimui kovos su mokesčių vengimu priemones; taip pat – mokesčių mokėtojų taisykles, kurių mokesčių mokėtojai įsipareigotų laikytis.

ATSAKYMO Į EK KONSULTACIJĄ SU VISUOMENE SANTRAUKA:

Europos mokesčių mokėtojo kodeksas galėtų būti naudingas ES mokesčių mokėtojams, jeigu jis suteiktų teisinį saugumą, kurį  ne visada užtikrina vietiniai mokesčių mokėtojų kodeksai (jeigu visai užtikrina). <…> teisė į mokestinių įstatymų stabilumą <…> pagerintų mokesčių sistemą visose ES narėse.

Europos mokesčių mokėtojo kodeksas būtų naudingas Europos mokesčių mokėtojams, jeigu jis apibrėžtų  ir apribotų audito procesų trukmę. Audito trukmės apribojimas sumažintų mokesčių administravimo naštą.


Europos mokesčių mokėtojo kodeksas yra skirtas tam, kad būtų sukurti ir pritaikyti įrankiai kovai su mokesčių vengimu ir taisyklės mokesčių mokėtojams, kurių jie įsipareigotų laikytis.

Mokesčių mokėtojai jau dabar turi prievolę mokėti mokesčius, o šios prievolės pakartojimas atskirame mokesčių mokėtojo kodekse nėra reikalingas. Ne tokios priemonės turėtų būti įtraukiamos į mokesčių mokėtojų kodeksą, kadangi pastarosios neduos jokios apčiuopiamos naudos mokesčių mokėtojams.

Tačiau, jeigu toks kodeksas būtų patvirtintas, mokesčių mokėtojams būtų naudingos teisinį saugumą  užtikrinančios nuostatos, tokios kaip teisė į mokestinių įstatymų pakeitimų nuspėjamumą; sutrumpinta audito procedūrų trukmė; paslaugų standartai; nešališkumas ir nepriklausomumas; vietinių mokesčių administratorių adekvatus reagavimas į pateiktus paklausimus.

Europos mokesčių mokėtojo kodeksas galėtų būti naudingas ES mokesčių mokėtojams, jeigu jis suteiktų teisinį saugumą, kurį ne visada užtikrina vietiniai mokesčių mokėtojų kodeksai (jeigu visai užtikrina). Pavyzdžiui, teisė į didelį mokestinių įstatymų pakeitimų nuspėjamumą nebūtinai yra užtikrinama visose ES narėse. Įtraukus šią teisę į Europos mokesčių mokėtojų kodeksą bei apribojus mokestinių įstatymų pakeitimų įsigaliojimą (pvz., šešių mėnesių laikotarpiu nuo priimto įstatymo) labai pagerėtų mokestinė aplinka ES valstybėse narėse.

Taip pat Europos mokesčių mokėtojų kodeksas būtų naudingas Europos mokesčių mokėtojams, jeigu jis apribotų audito procesų trukmę. Kai kuriais atvejais audito trukmė mokesčių mokėtojo įstaigoje/įmonėje jau dabar yra apribota, tačiau audito procedūra iš mokesčių administratoriaus pusės – nėra. Taip audito procedūros gali užsitęsti iki trijų metų. Audito procedūrų trukmės apribojimai sumažintų mokesčių administravimo naštą.

Paslaugų kokybė, nešališkumas ir nepriklausomumas yra kitos sritys, kur Europos mokesčių mokėtojo kodeksas galėtų būti naudingas žmonėms.

Europos mokesčių mokėtojo kodeksas taip pat galėtų užtikrinti vietinių mokesčių administratorių atsakymų į pateiktas užklausas terminus, kurie užtikrintų, kad mokesčių mokėtojai, pareikalavę patikslinimų, juos gautų per racionalų laiko tarpą.