Analizė. Valstybės biudžeto silpnosios vietos ir strateginio planavimo iššūkiai

Prengėme analizę „Valstybės biudžeto silpnosios vietos ir strateginio planavimo iššūkiai“. Šia analize yra siekiama identifikuoti ir apibendrinti valstybės biudžeto sudarymo proceso silpnąsias vietas, kartu pateikiant ir pasiūlymus šioms problemoms spręsti. Pateiktų siūlymų įgyvendinimas pagerintų biudžeto kokybę ir padarytų jį skaidresniu, tačiau tai negarantuotų tikslingo biudžeto.

Šiame darbe analizuojamos dvi biudžeto programos: Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos vykdoma Jaunimo politikos įgyvendinimo programa bei Sveikatos apsaugos ministerijos vykdoma Visuomenės sveikatos stiprinimo programa. Pirmoje studijos dalyje pristatoma analizės metodologija. Antroje ir trečioje dalyse pateikiama dviejų biudžeto programų analizė, ketvirtoje dalyje aptariama valstybės biudžeto sudarymo problematika. Penktoje dalyje pateikiamos rekomendacijos.