Ekspertizė dėl minimalaus subjektų grupių apmokestinimo lygio užtikrinimo įstatymo projekto

Nuo 2024 m. įsigalioja 130 pasaulio šalių 2021 m. pasiektas susitarimas dėl pasaulinio minimalaus efektyviojo 15 proc. pelno mokesčio (PM) tarifo stambioms įmonių grupėms (Antrasis ramstis, angl. Pillar 2). Lietuva įsipareigojo įgyvendinti antrąjį ramstį, perkeldama 2022 m. gruodžio 15 d. Tarybos direktyvą (ES) 2022/2523 dėl visuotinio minimalaus tarptautinių įmonių grupių ir didelių vietos subjektų grupių apmokestinimo lygio užtikrinimo Sąjungoje (toliau – Direktyva).

Globalus pelno mokestis

Pagal susitarimą, antrojo ramsčio Direktyva į nacionalinę teisę turėjo būti perkelta iki šių metų sausio 1 d. Lietuvai, kaip ir dar aštuonioms kitoms Europos Sąjungos valstybėms, buvo išsiųstas Europos Komisijos perspėjimas dėl vėlavimo perkelti Direktyvą. Vyriausybės pateiktą MALĮ projektą planuojama svarstyti Seimo pavasario sesijoje: projektu siūloma atidėti direktyvos įgyvendinimą, naudojantis šalims, turinčioms mažiau nei 12 jose patronuojančių įmonių grupių, suteikta galimybe.

Direktyva ne tik ženkliai sumažins Lietuvos, kaip mažos ir geopolitiškai nepatrauklios ekonomikos galimybes pritraukti užsienio investicijas, bet ir didins finansines, administracines bei laiko sąnaudas valstybės institucijoms ir ūkio subjektams. Tuo pačiu fiskalinis poveikis Lietuvos biudžetui numatomas minimalus.

Visą ekspertizę skaitykite šioje nuorodoje