Ekspertinis seminaras: kas laukia mokesčių konkurencijos, įsigaliojus EBPO pelno mokesčio iniciatyvai?

EBPO pelno mokesčio iniciatyva ir būsima ES direktyva pakeis šalių konkurencijos mokesčių srityje būdą. Apie tai, kokie bus rezultatai ir kaip keisis konkurencija, kiek šalys turės laisvės nustatyti savo mokesčių bazę, taisykles ir terminus Lietuvos laisvosios rinkos instituto ekspertai diskutavo kartu su kolegomis iš Lietuvos ir užsienio. 

Ekspertinis seminaras

Ekspertinis seminaras

Pagrindiniai ekspertinio seminaro klausimai:

  • Kaip Estija ir šalys, kuriose taikomas paskirstytas pelno mokesčio modelis, turės prisitaikyti prie EBPO ir ES taisyklių? Kokias paskirstytojo pelno mokesčio modelio ypatybes reikės keisti, o kokios gali išlikti nepakitusios? Kaip EBPO ir ES taisyklės pakeis vietos ir užsienio investuotojų paskatas ir kaip subalansuoti jų interesus?
  • Kokios yra šalių, kuriose galioja tradicinis pelno mokesčio režimas, apimantis įvairias mokesčių lengvatas, pelno mokesčio reformos perspektyvos? Kokių Lietuvos režimo ypatybių teks atsisakyti?
  • Galiausiai, kokie principai turėtų užtikrinti patikimą konkurenciją ir išlaikyti investicijoms ir augimui palankų pelno apmokestinimą?
Ekspertinis seminaras

Ekspertinis seminaras