Pozicija. Dėl naujos redakcijos Konkurencijos įstatymo

LLRI siūlo tobulinti įstatymo projektą ir teikia pasiūlymus, kuriuos galima apibūdinti kaip geresnį subalansavimą tarp kontrolės ir veiklos laisvės.

Lietuvos laisvosios rinkos institutas (LLRI) išnagrinėjo ir pateikė pastabas ir pasiūlymus dėl naujos Konkurencijos įstatymo redakcijos (XIP-3615).

Viena vertus, įstatymo projektas išplečia Konkurencijos tarybos funkcijas ir galias. Kita vertus, įstatymo projekte yra numatyta ir teigiamų permainų. Tuo pat metu Konkurencijos įstatymo projektą verta tobulinti, tikslinant kai kurias sąvokas ir įvedant įstatymą papildančias nuostatas.

Instituto pateikti pasiūlymai patobulina Konkurencijos įstatymo projektą ir yra suderinami tiek su galiojančiu, tiek su pateiktu Konkurencijos įstatymo projektu. Instituto pataisos neprieštarauja pateiktam įstatymo projektui XIP-3615 (išskyrus siūlymą naikinti asmeninės atsakomybės taikymą vadovams), bet jį papildo. Esminius instituto pasiūlymus galima apibūdinti kaip geresnį subalansavimą tarp kontrolės ir veiklos laisvės:

– Patobulinamas dominavimo prezumpcijos apibrėžimas (1, 2, 3 siūlymai);
– Vienodas konkurencijos apsaugos principų taikymas privataus ir viešo kapitalo įmonėms (4, 6.4 siūlymai);
– Išplečiama veikla konkurencijos pažeidimų prevencijai (5, 12 siūlymai);
– Patobulinami draudžiamų veiksmų apibrėžimai (6.1, 6.2, 6.3., 7, 8, 10 siūlymai).