Mokesčių sistemos proporcingumas turi tapti biudžeto perskirstymo didinimo arkliuku

Lietuvos geopolitinė situacija reikalauja visomis priemonėmis palaikyti ekonominį gyvybingumą ir investicijas. Todėl reikšmingi pokyčiai didinant Lietuvos konkurencingumą yra būtini, teigia Lietuvos laisvosios rinkos institutas (LLRI).

Lietuvos Banko pateiktame mokesčių reformos vertinime teigiama, kad Finansų ministerijos siūlomi mokestiniai pakeitimai reikšmingo poveikio Lietuvos tarptautiniam konkurencingumui neturės. Tačiau, LLRI prezidentės Elenos Leontjevos teigimu, investicijų rodikliai tokį poreikį patvirtina.

„Mums reikia siekti ne didesnio mokesčių progresyvumo, bet įtvirtinti jų proporcingumą ir paprastumą“, – komentuodama Lietuvos Banko pateiktą mokesčių reformos vertinimą teigė E. Leontjeva.

Kad  esant proporciniams mokesčiams, užtikrinamas didesnis biudžeto perskirstymas, jos teigimu, rodo Estijos pavyzdys. „Estijoje gyventojų pajamų, pelno ir pridėtinės vertės mokesčių tarifai yra vienodi ir lygūs 20 proc. Tokia paprasta ir proporcinga sistema lemia, kad perskirstymas per biudžetą Estijoje nuolatos lenkia Lietuvos rodiklius ir daug metų yra arti 40 proc.“, –  sakė LLRI prezidentė. 

PVM atotrūkis, dėl kurio Lietuvą nuolat kritikuoja tarptautinės institucijos, Estijoje yra 10 kartų mažesnis.

Jos teigimu, progresinio gyventojų pajamų mokesčio tarifo darbo pajamoms mažinimas nuo 32 iki 27 proc., numatytas tarp Finansų ministerijos mokestinių pakeitimų, jokiu būdu neatsveria žalos, kurią padarytų jungtinis visoms žmogaus pajamoms taikomas progresinis mokestis. Jis dar labiau pablogintų Lietuvos investicinį klimatą, kuris turi ypatingą reikšmę darbo vietų kūrimui ir gyvenimo kokybės gerinimui.

„Tad vietoje progresyvumo didinimo, vertėtų įtvirtinti proporcingumą, kaip pagrindinį biudžeto perskirstymo didinimo arkliuką. Tas arkliukas būtų ne tariamas, o realus, siekiant reikšmingai pagerinti BVP perskirstymo rodiklius“, – kalbėjo ekonomistė.

Be to, E. Leontjevos nuomone, proporcinė mokesčių sistema savaime atneštų ne tik didesnį perskirstymą. Tokios mokesčių sistemos administravimas būtų paprastesnis ir pigesnis, gerėtų viešųjų paslaugų kokybė. 

Originaliai publikuota ELTA.