Ekspertizė. Lietuvos Respublikos Konkurencijos įstatymo 3 straipsnio pakeitimo įstatymo projektui XIP – 2581

Lietuvos laisvosios rinkos institutas (LLRI) išanalizavo Lietuvos Respublikos Konkurencijos įstatymo (toliau – Įstatymo) 3 straipsnio pakeitimo įstatymo projektą XIP-2581 (toliau – Įstatymo projektas) bei pateikia savo pastabas ir pasiūlymus.
Teikiamu Įstatymo projektu siūloma mažmenine prekyba užsiimantiems ūkio subjektams nustatyti mažesnius nei kitiems ūkio subjektams rinkos dalies dydžius, kai laikoma, kad  ūkio subjektas užima dominuojančią padėtį atitinkamoje rinkoje. Anot įstatymo projekto, Jeigu neįrodoma priešingai, laikoma, kad mažmenine prekyba besiverčiantis ūkio subjektas užima dominuojančią padėtį atitinkamoje rinkoje, jeigu jo rinkos dalis sudaro ne mažiau kaip 20 procentų. Jeigu neįrodoma priešingai, laikoma, kad kiekvienas iš trijų ar mažesnio skaičiaus mažmenine prekyba besiverčiančių ūkio subjektų, kuriems tenka didžiausios atitinkamos rinkos dalys, kartu sudarančios 40 procentų ar didesnę atitinkamos rinkos dalį, užima dominuojančią padėtį.
Įstatymo projektas nepasieks jam keliamų tikslų ir turės neigiamų pasekmių. Be to tiek, Įstatymo projektas, tiek nuo 2010-01-01 įsigaliojusi Įstatymo redakcija netinkamai reglamentuoja konkurencijos priežiūrą mažmeninės prekybos sektoriuje.
VISĄ EKSPERTIZĘ GALITE ATSISIŲSTI PASPAUDĘ ČIA