Diskutavo apie konkurenciją bendrojoje skaitmeninėje rinkoje

Gegužės 28d. Lietuvos laisvosios rinkos institutas organizavo diskusiją „Konkurencija bendrojoje skaitmeninėje rinkoje“. Renginio tikslas – išsiaiškinti, ar Europos Komisijos Bendrosios skaitmeninės rinkos strategijoje siūlomi būdai iš tiesų padės atverti naujas galimybes Europos rinkai skaitmeninėje erdvėje .

Diskusijoje dalyvavo su skaitmenine rinka glaudžiai susiję verslo atstovai ir specialistai: teisininkai, verslo asociacijų atstovai, politikos formuotojai. Didžioji dalis pranešėjų ir diskusijos dalyvių sutiko, kad bendrosios skaitmeninės rinkos idėja ir tikslai yra teisingi ir jų reikėtų siekti, tačiau kai kurie strategijos punktai kelia nerimą. Pavyzdžiui, verslo atstovų teigimu, tarptinklinio ryšio (Roaming) kainos draudimas Lietuvos telekomunikacijų sektoriui gali atnešti apie 75 mln. eurų nuostolių. Tinklo neutralumo (Net Neutrality) politika atneštų nepagrįstą duomenų perdavimo lygiavą. Pavyzdžiui, internetinė bankininkystė, kur būtinas aukštas duomenų pralaidumas ir jų pastovumas, turėtų tokią pačią svarbą kaip ir kasdieniai pramogų portalai.

Nepaisant įvairių išsakytų nuogąstavimų, Bendrosios skaitmeninės rinkos strategijoje deklaruojami siekiai vertinami teigiamai, nes tai skaitmeniniame sektoriuje gali sukelti panašią ekonominę revoliuciją, kaip ir Europos bendros rinkos sukūrimas. „Svarbiausia, kad Europos Komisija koncentruotųsi į dirbtinių reguliacinių barjerų mažinimą, o ne natūraliai susiklosčiusių skirtumų, tokių kaip tarptinklinio ryšio kainos ar diferencijuoto duomenų srautų pralaidumo naikinimą,“ – diskusiją apibendrina LLRI prezidentas Žilvinas Šilėnas.

1 2 3 4 5 6