Degalų kainos auga ne dėl slaptų susitarimų, o dėl valdžios kišimosi į degalų rinką

Ketvirtadienį, gegužės 10 d., Lietuvos laisvosios rinkos institutas (LLRI) pristatė mažmeninių degalų kainų ir prekybos sąlygų naftos produktais Lietuvoje tyrimą. Remdamiesi atliktu tyrimu, LLRI ekspertai tvirtina, kad degalų kainų augimą Lietuvoje lemia ne karteliniai susitarimai tarp degalais prekiaujančių įmonių, o valdžios kišimasis į degalų rinką.

Priešingai paplitusiai nuomonei, LLRI tyrimo rezultatai rodo, kad degalų prekybos įmonės dirba ties nuostolių riba. Pelnas, kurį gauna degalais prekiaujančios įmonės, yra pernelyg mažas, kad galima būtų įžvelgti slaptus susitarimus dėl degalų kainos ar rinkos pasidalijimo. Tai liudija, kad degalų rinkoje veikia stipri konkurencija, teigia LLRI ekspertai.

Kaip rodo tyrimas, aukštas degalų kainas sąlygoja išankstinis akcizų ir PVM mokėjimas, siekis greitai padidinti akcizus degalams iki Europos Sąjungos nustatyto lygio, importo muitai, degalų eksporto apribojimai, prekybos naftos produktais licencijavimas, išskirtinių sąlygų sudarymas „Mažeikių naftai”. 1999 metais nuo 5 iki 15 proc. padidintas importo muitas degalams, pagamintiems šalyse, su kuriomis Lietuva neturi pasirašiusi laisvosios prekybos sutarčių, tarp jų ir Rusija bei Baltarusija. Šiose šalyse pagamintų degalų savikaina yra mažesnė. Anot LLRI ekspertų, importo muitai apribojo vartotojų galimybes pirkti pigesnius ir kartu geros kokybės degalus, sumažino paskatas „Mažeikių naftai” didinti veiklos efektyvumą.

Tai, kad konkurencija degalų rinkoje yra varžoma valstybės reguliavimų, pripažįsta ir Konkurencijos taryba. LLRI primena, kad Konkurencijos tarybai įstatymai suteikia teisę siūlyti valdžios institucijoms keisti ar naikinti konkurenciją ribojančias teisines nuostatas ir sprendimus. Tačiau šia teise Konkurencijos taryba naudojasi retai, o degalų rinkai „sutvarkyti” dažniausiai imasi tyrimų dėl tariamų slaptų susitarimų ir rinkos dalyvių tikrinimų, kurie nepagrįstai apsunkina įmonių veiklą, didina verslo nesaugumo jausmą.

LLRI nuomone, norint sudaryti sąlygas degalų kainų mažėjimui, pirmiausiai reikia šalinti konkurenciją ribojančius veiksnius. LLRI siūlo importo muitus degalams sumažinti iki ES nustatytų bendrųjų importo muito tarifų (benzinui – 4,7 proc., dyzeliui – 3,5 proc.), panaikinti degalų prekybos licencijavimą, leisti PVM mokėti tokia pačia tvarka, kaip ir už kitas prekes, įteisinti paprastą ir skaidrią akcizinių sandėlių veiklos tvarką ir taip išspręsti išankstinio akcizų mokėjimo problemą, vienašališkai pripažinti ES kokybės sertifikatus degalinių įrangai.

Tyrimo „Mažmeninių degalų kainų ir prekybos naftos produktais verslo padėtis Lietuvoje” santrauka