Ekspertizė dėl prekybos centrų darbo sekmadieniais ribojimo

Lietuvos laisvosios rinkos institutas (toliau – LLRI) išnagrinėjo pasiūlymą sekmadieniais ir Darbo kodekse nustatytomis švenčių dienomis uždrausti prekybą maisto prekių ir gėrimų prekybos vietose, kurių prekybos plotas yra didesnis arba lygus 500 kvadr. metrų. 

Parsisiųskite ekspertizę

Mažmeninės prekybos įmonių nesąžiningų veiksmų draudimo įstatymo projekte Nr. XIVP-2428 (toliau – Projektas) deklaruojamas siekis užtikrinti mažmeninės prekybos įmonių konkurenciją. Tačiau toks ribojimas gali sukurti priešingą efektą ir iškraipyti konkurencines sąlygas. 2018 m. Europos Komisija (EK) paskelbė Komunikatą dėl tinkamo Europos mažmeninės prekybos sektoriaus, kuriame pabrėžia, kad būtent prekybos laiko ribojimų mažinimas yra viena iš pagrindinių rekomendacijų stiprinti konkurenciją šioje rinkoje. 

Projekto aiškinamajame rašte nurodoma, kad jo rengėjai neatliko teisinio reguliavimo poveikio vertinimo, o potencialūs neigiami Projekto padariniai nėra įvardijami ir nebuvo apsvarstyti. Projekto autoriai nevertino draudimo poveikio ekonomikai, valstybės finansams, konkurencijai ir visiems asmenims, kurie patirtų draudimo poveikį. Įstatymų pakeitimai ir proporcingi siekiamam tikslui ribojimai turėtų būti priimami tik tada, kai yra pagrindžiama tokio sprendimo nauda ir būtinumas. Neįvertinus galimo neigiamo poveikio sudėtinga racionaliai įvertinti realią Projekto naudą siekiant išsikeltų tikslų.

Projekto aiškinamajame rašte argumentuojama, kad siūlomas reguliavimas gali padidinti mažųjų prekybos tinklų paklausą, taip pat jis prisidėtų prie maisto produktų kainų mažėjimo, leistų sutaupyti energetikos resursus bei būtų socialiai jautrus šiame sektoriuje dirbančių žmonių atžvilgiu. 

Toliau pateikiami argumentai, kodėl draudimas dirbti sekmadieniais 500 kvadr. metrų plotą viršijantiems prekybos centrams:

  • iškreiptų konkurenciją, turėtų nenumatytą poveikį tiek dideliems, tiek mažiesiems rinkos dalyviams;
  • sumažintų vartotojų pasirinkimo galimybes ir galėtų lemti maisto prekių brangimą;
  • nepagerintų mažmeninės prekybos sektoriaus darbuotojų padėties;
  • neprisidėtų prie energetikos išteklių taupymo;
  • galimai prieštarautų Konstitucijoje įtvirtintiems ūkinės veiklos laisvės principams.

Parsisiųskite ekspertizę