J. Simionenko-Kovacs. Kaip sumažinti korupciją statybose?

Pastaruoju metu gausu pranešimų apie galimą korupciją statybos kontrolę atliekančiose institucijose.

Korupcija statybų sektoriuje ne naujiena. Dar 2014 m. STT sudarytame „Lietuvos korupcijos žemėlapyje“ Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija ir savivaldybių statybų skyriai buvo tarp labiausiai korumpuotų institucijų.

Pasaulio banko įmonių apklausos duomenimis, viena pagrindinių nelegalių mokėjimų statybų sektoriuje priežasčių yra ilgas ir komplikuotas statybos kontrolės procesas. Dažnai reguliavimai, vietoj to, kad užtikrintų saugumą, apsunkina statybos procesą.

Lietuva – ne išimtis. Jei planuojate statybas, įvairios biurokratinės procedūros gali užtrukti net kelis mėnesius. Net jei statinys atitinka visus reikalavimus, statytojai gali būti suinteresuoti duoti kyšius vien už greitesnį tokių procedūrų, kaip statybos leidimo išdavimas, atlikimą. Ten, kur egzistuoja ilgos biurokratinės procedūros, visada atsiras paskatos korupcijai.

Būdų, kaip pagreitinti statybos procesą, yra. Pirmiausia, suteikti galimybę statybos priežiūros institucijoms legaliai primokėti už greitesnį paslaugų suteikimą. Legalizavus priemokas, sutrumpėtų statybos procesas, statytojams nebereikėtų sukti galvos, kam nunešus kyšį, o valstybė gautų daugiau pajamų. Kaip ir keičiant pasą. Norintiems skubiai gauti asmens tapatybės dokumentą, taikomi didesni įkainiai nei keičiant dokumentus įprasta tvarka.

Antra, leisti veikti privatiems statybos priežiūros paslaugų teikėjams. Šiuo metu privatūs ekspertai atlieka tik statinio ir projekto ekspertizes. Kitose šalyse, pvz., Australijoje ar Jungtinėje Karalystėje statybos kontrolės procedūros patikėtos privataus sektoriaus ekspertams, turintiems reikiamus resursus, žinias ir patirtį. Valstybinės institucijos atlieka tik didelės rizikos objektų priežiūrą.

Tarptautinė patirtis rodo, kad tokia praktika sumažina paskatas korupcijai. Privatūs ekspertai turi atsakyti už savo darbų atitiktį teisės aktų reikalavimams draudimu, licencija ir reputacija. Valstybinės institucijos atlikdamos mažiau patikrinimų dirba efektyviau. Be to, galimybė naudotis privataus sektoriaus paslaugomis leidžia statytojams tokią pačią paslaugą gauti greičiau nei tai gali pasiūlyti valstybinės institucijos.

Norint Lietuvoje užtikrinti efektyvią statybos priežiūrą, būtina patikslinti dabartines rizikos vertinimo ir valdymo priemones. Statybos kontrolę taikyti tik didelės rizikos statiniams. Kitus statinius palikti statybos proceso dalyvių ir privačių ekspertų atsakomybei.Kai paprasčiausiam sandėliui nebereikės pereiti porą mėnesių trunkančių procedūrų, statybos procesas pagreitės mažos ir didelės rizikos statinių statytojams. Mažesnė našta statytojams ir statybos priežiūros institucijoms pašalintų bent pusę priežasčių, dėl kurių šiandien ir kyla korupcijos skandalai.