Pozicija. Dėl proliberalios reformos mokesčių naštai mažinti

LLRI suformuluota pozicija dėl mokesčių reformos Lietuvoje, kuri buvo pristatyta konferencijoje 1997-12-05 ir išleista leidinyje
Būkime pirmi, kad neliktume paskutiniai”
Leidinyje pateikiame Lietuvos laisvosios rinkos instituto parengtus mokesčių bei biudžeto reformos metmenis. Pirmoje dalyje pristatome visus valstybės išlaikymo naštos mažinimo būdus, pavaizduodami, koks vaidmuo ir vieta tenka siūlomai mokesčių ir biudžeto reformai. Kitas reformas – valstybės skolinimosi ir pinigų bei bankų – tik įvardijame, nepateikdami išsamių pertvarkymo programų.
Siūlomų reformų metmenys remiasi nuosekliu ir sistemingu LLRI darbu, atliekant analitinius tyrimus, nagrinėjant mokesčių istoriją ir geografiją, aktyviai prisidedant prie Lietuvos ekonominės politikos ir viešų debatų. Šie darbai leido institutui suformuoti proliberalios mokesčių reformos tikslus ir principus. Susipažindami su pristatoma medžiaga, įsitikinsite, kad siūlomos reformos kryptis ir veiksmai nėra padiktuoti atsitiktinumų, asmeninių simpatijų ar nuojautos, bet kyla iš principų, atitinkančių nuo Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo puoselėjamą laisvos rinkos viziją. Siūlomų reformų kryptis ir dvasia susišaukia su pažangiausių pasaulio šalių raidos tendencijomis.
Reformos metmenys pateikia mokesčių ir biudžeto santvarkos, leisiančios pasiekti užsibrėžtus tikslus, vaizdą. Siūlymai gali atrodyti radikalūs, bet jie yra tiesiog logiški ir išbaigti. Metmenys pateikia jau pribrendusių sprendimų seką, įgalindami laipsniškai ir nuosekliai judėti galutinio tikslo link – tiek, kiek visuomenė ir valdžia yra tam pribrendusios. Visuomenės ir valdžios pasirengimas reformoms yra esminis dalykas, tačiau jis yra bevertis, jeigu laiku neparemiamas nuoseklia programa – ką ir kodėl daryti. Savo vaidmenį suprantame būtent kaip tokios programos sukūrimą.