Perspėjimas dėl didesnių lėšų euro zonos skolų problemoms spręsti

Bundesbako prezidentas Tens Weidman pasakė: „Kaip ir Babelio bokštas, taip ir pinigų bokštas niekada nepasieks dangaus“. Šią frazę reikėtų išmokti Euro zonos finansų ministrams, kurie šį savaitgalį telks papildomas lėšas euro zonos valstybių skolų problemoms spręsti, kaip jie patys vadina statys aukštesnę „ugniasienę“.

ECB’s long term financing fails to boost bank lending to the real economy;
Weidmann warns against increasing the eurozone bailout funds