Paskelbta lito persiejimo diena turi būti galutinė ir neatšaukiama

Lietuvos laisvosios rinkos institutas teigiamai vertina tai, kad Lietuvos bankas iš anksto paskelbė konkrečią lito persiejimo prie euro dieną ir įsipareigojo persiejant litą jo nedevalvuoti ar nerevalvuoti.

 

LLRI ekspertų nuomone, iš anksto žinodami konkrečią persiejimo dieną, Lietuvos ūkio subjektai galės tinkamai pasirengti lito susiejimui su euru: peržiūrėti galiojančius kontraktus ir finansinius įsipareigojimus, saugiai planuoti pinigų srautus atsižvelgdami į rezervinės valiutos pakeitimą ir sudarinėti naujus kontraktus taip, kad būtų išvengta galimų nuostolių dėl valiutų kursų pasikeitimų. Gyventojai taip pat galės peržiūrėti savo finansinius įsipareigojimus bankams ir laiku atlikti reikiamus pakeitimus.

 

Pažymėtina, kad dar visai nesenai Lietuvos bankas laikėsi pozicijos, kad jeigu persiejimo momentui valiutų rinkoje būtų nepalankios persiejimui aplinkybės, būtų svarstoma iš anksto paskelbtą persiejimo datą atidėti. LLRI pasisakė prieš tokią galimybę teigdamas, kad dėl persiejimo datos kaitaliojimo dauguma persiejimui pasirengusių ūkio subjektų ir gyventojų neabejotinai patirtų nuostolių. Be to, neapibrėžtumas dėl persiejimo dienos sudarytų palankias prielaidas įvairioms spekuliacijoms. Atsižvelgdami į tokius argumentus, Lietuvos banko vadovai užtikrino nekeisią iš anksto paskelbtos persiejimo dienos, kad ir kokios aplinkybės būtų valiutų rinkoje.

 

LLRI ekspertai atkreipia dėmesį į būtinumą išlaikyti valiutų tarybos sistemą iki pat Lietuvos narystės Europos Ekonominėje ir pinigų sąjungoje (EPS). Jeigu valiutų tarybos sistemos būtų atsisakyta anksčiau, dauguma Lietuvos ūkio subjektų ir gyventojų būtų priversti skausmingai derintis prie naujos tvarkos, kuri Lietuvai tapus EPS nare vėl būtų keičiama. Todėl LLRI dar kartą ragina valiutų tarybos sistemą išlaikyti iki pat Lietuvos narystės Ekonominėje ir pinigų sąjungoje.

 

Tam, kad Lietuvos įmonės galėtų sėkmingai pasirengti lito persiejimui prie euro, LLRI jau kurį laiką tyrinėja valiutinės rizikos valdymo ypatumus persiejant litą prie naujos rezervinės valiutos. Šiuo metu tyrimai atlikti, parengta speciali metodika ir penkioms sėkmingai veikiančioms Lietuvos baldų, elektronikos ir aprangos sektorių įmonėms pateiktos rekomendacijos, kaip pasirengti rezervinės valiutos pakeitimui. LLRI sieks padėti ir kitoms įmonėms pasiruošti lito persiejimui, kad šis labai svarbus ekonominio gyvenimo įvykis neturėtų skaudžių pasekmių Lietuvos žmonėms ir verslui.