EPICENTER. ES įmonių finansai ir Kapitalo rinkų sąjunga

EpicenterPokrizinis finansinis bankų reguliavimas ir kuriamos naujos nuostatos dėl draudimo įmonių veiklos galimai prisidėjo prie finansavimo trūkumo ES įmonėms. Europos Komisija turi atsižvelgti į tai, kokį neigiamą poveikį verslo finansavimui turėjo tiek ES, tiek valstybių narių lygmeniu taikomos reguliavimo priemonės. Reguliavimo naštos mažinimas neturėtų neigiamų sisteminių centralizacijos pasekmių ir būtų didelis žingsnis toliau siekiant Kapitalo rinkų sąjungos tikslų.

Visą Europos nepriklausomų viešosios politikos institutų tinklas EPICENTER skelbiamą poziciją anglų kalba galite atsisiųsti čia.

 

EPICENTER – Europos politikos informavimo centras – yra šešių įtakingų nepriklausomų viešosios politikos institutų Europos Sąjungoje iniciatyva. EPICENTER siekia informuoti ES viešosios politikos debatus ir skleisti laisvos visuomenės principus. Lietuvos laisvosios rinkos institutas yra EPICENTER narys.