Elena Leontjeva. Juozapo pamokos skaičiuojantiems svetimus pelnus

Sekmadienį šventėme Šventąjį Juozapą. Ekonominės aktualijos verčia prisiminti kitą biblinį Juozapą – tą, kuris buvo savo brolių parduotas į Egipto nelaisvę, mokėjo paaiškinti faraono sapnus ir tapo visų faraono žemių valdytoju. Mat, aiškindamas faraono sapną apie septynias riebias ir septynias bjaurias liesas karves, Juozapas patarė faraonui septynis derlingus metus kaupti atsargas – kad vėliau kraštas nebadautų septynis nederlingus metus.

LLRI prezidentė Elena Leontjeva.

Kur link vedu? O gi mūsų krašte labai mėgstama skaičiuoti svetimus pelnus ir vertinti jų pagrįstumą trumpa vienerių metų liniuote. Nutariama, kieno pelnai yra pertekliniai, neužtarnauti ir todėl gali būti be sąžinės graužaties atimti. Tačiau metai metams nelygūs ir todėl įmonės, bankai, o ir mes, savo kasdienybėje paskendę gyventojai laikomės valstietiškos išminties: dalį derliaus būtina atidėti tam, kad išmaitintum šeimą, nederlingiems metams užklupus.

Net ir pagal įstatymą, įmonės nuostolius galima kilnoti į kitus metus neribotą laiką ir taip mažinti pelną, nuo kurio skaičiuojami mokesčiai. Vadinasi, ir įstatymų leidėjas pripažįsta paprastą valstietišką tiesą: sėkmingų metų pelnas turi kompensuoti ir praeities nuostolius, ir sudaryti atsargas galimiems praradimams padengti ateityje. Metų pelnas – tik trumpa atkarpa įmonės ir banko istorijoje.

Pranašysčių apie gresiantį nederlių, arba šiuolaikine kalba – prognozių apie ekonominę krizę – mes girdime nuolat. Nereikia nei faraono, nei jo sapnų aiškintojų, kad suprastume, jog metai metams nelygūs, o šiuolaikinė pinigų politika reguliariai sukuria ekonominius kalnelius. Nežadu pranašauti metų, panašių į septynias faraono karves, bjaurias ir liesas, tačiau bankų likvidumo krizės banga, ateinanti, kaip ir visuomet iš užjūrio, verčia ir mus Lietuvoje suklusti ir trumparegiškai nekarpyti mūsų įmonių pelnų ir bankų likvidumo.

Pasauliniai įvykiai primena, kad polinkį vertinti kitų pasiekimus trumpa vienerių metų liniuote pats laikas pakeisti. Tvari įmonė ir tvarus bankas yra tie, kurie uždirba tiek kiek sugeba derlingais metais – tam kad išgyventų, išlaikytų savo darbuotojus ir galėtų patikimai teikti paslaugas savo klientams ir nederlingais metais. Kad nesukeltų aplink save ekonominių sunkumų ratilų, neįvykdytų įsipareigojimų ir praradimų chaoso.

Kalbant šiuolaikine kalba, Egiptan parduotas Juozapas įvedė pirmuosius ilgalaikius planus ir tapo tvaraus ūkininkavimo pradininku. Atidėjinių septyneriems metams dėka jis išgelbėjo nuo septynių faraono susapnuotų bjaurių ir liesų karvių ne tik egiptiečius, bet ir į vergovę jį pardavusius brolius.

Originaliai publikuotas bernardinai.lt