Analizė. Lėšų iš privatizavimo panaudojimas

Įžanga

Privatizavimas Lietuvoje vyksta nuo 1991 metų. Pagrįstai kyla klausimas, kodėl ši studija pasirodo tik 1999 metais? Priežastis yra ta, kad iki 1995 vykęs čekinis privatizavimas leido perduoti turtą į privačias rankas, tačiau iš jo valstybė negavo pajamų. Ir tai nėra blogas privatizavimo būdas, turint galvoje pagrindinį privatizavimo tikslą – turto perleidimą į privačias rankas. 1997 metais prasidėjęs aktyvus privatizavimas už pinigus iškėlė būtinybę atsakyti į klausimą, kaip valdžia turėtų panaudoti už parduotą turtą gautus pinigus, kad įvyktų tikras privatizavimas. Tai yra toks privatizavimas, kuomet mažiau turto ir pinigų lieka valdžiai, o daugiau – privatiems asmenims. Valstybinio turto formos pakeitimas iš daiktinės į piniginę tikruoju privatizavimu nelaikomas. Tokia pozicija nebuvo populiari, buvo siūlyta pačių įvairiausių būdų, kaip valstybė – šeimininkė turėtų tvarkyti iš privatizavimo gautus pinigus. Lėšų iš privatizavimo panaudojimo alternatyvas bei kitus klausimus ir nagrinėja pristatoma studija.

Lietuvos laisvosios rinkos institutas medžiagoje pateikia visuomenės ir savo nuomonę pareiškusių institucijų požiūrį į privatizavimo lėšų panaudojimą, pasveria argumentus už ir prieš skirtingus privatizavimo lėšų panaudojimo būdus, formuluoja savo poziciją ir atsako į dažnai kylančius klausimus dėl santaupų atkūrimo tikslingumo. Analizėje nesiveliama į spekuliatyvias prognozes su tikslia skaitine išraiška. Alternatyvų priimtinumas vertinamas principų, tendencijų ir vertybių lygmenyje. Lėšų iš privatizavimo panaudojimo įtaka nematuojama, o tik nusakomi pagrindiniai veiksniai, lemsiantys įtakos kryptį ar stiprumą, įtakos tendencijos aptariamos tik darant prielaidą, kad kitos sąlygos nekinta (ši prielaida padeda tik loginiams samprotavimams, tačiau tikrovėje yra neįmanoma). Taigi, pagrindinis medžiagos vertingumas yra pateiktuose argumentuose ir įžvalgose.

Analitinė medžiaga parengta bendradarbiaujant su JAV tarptautinės plėtros agentūra bei jai finansuojant. Tikimės, kad ši studija padės geriau įvertinti privatizavimo lėšų panaudojimo galimybes ir ateityje privatizavimo lėšas panaudoti pačiais efektyviausiais būdais.