Analizė. Dėl taupymo būstui ir būsto kreditavimo sistemos tikslingumo

„Bauspar“ („Bausparkassen“) sistemos analizė
Būsto problematikai tapus aktualia daugeliui šalies gyventojų, valdžios institucijos, siekdamos pagerinti gyventojų būsto ir gyvenamosios aplinkos sąlygas, ėmė rengti naujus būsto politiką reglamentuosiančius dokumentus. Vienas iš jų – Taupymo būstui ir būsto kreditavimo įstatymo projektas, kuris „nustato teisinius pagrindus valstybės skatinamai taupymo būstui ir būsto kreditavimo sistemai“. Įstatymo projektas parengtas pagal kai kuriose užsienio šalyse įdiegtos „Bausparkassen“ sistemos principus. LLRI išnagrinėjo šį įstatymo projektą ir valdžios institucijų, finansų sektoriaus ir verslo organizacijų atstovams pateikė analitinę medžiagą, kurioje aprašė Lietuvoje siūlomo įdiegti modelio principus ir apibendrintą pasaulio praktiką, pateikė išvadas dėl prognozuojamų kaštų visuomenei, atskirų grupių naudos, įtakos finansų ir būsto rinkai. Išnagrinėję „Bausparkassen“ sistemos principus ir jos praktinį pritaikymą Centrinėje ir Rytų Europoje, LLRI ekspertai padarė išvadą, jog svarbiausi šiai sistemai keliami tikslai negali būti praktiškai pasiekiami ir kad jos įgyvendinimas sukeltų didelių kaštų visuomenei ir turėtų neigiamos įtakos rinkai.