Analizė. 10 būdų gauti lėšų nedidinant esamų mokesčių ir neįvedant naujų

Milijardo litų dydžio biudžeto skylę siūloma lopyti didinant esamus mokesčius ir įvedant naujus. Šių siūlymų priėmimas būtų ne tik žalingas Lietuvos mokesčių mokėtojams, bet ir vargu ar duotų laukiamą efektą biudžetui – tikėtinos siūlomų mokesčių įplaukos sudarytų apie keliasdešimt milijonų litų. Pasisakydami prieš planuojamą mokesčių naštos gyventojams didinimą, pateikiame 10 būdų biudžeto skylei lopyti. Bendra išraiška, šie būdai padidintų biudžeto pajamas virš 1 milijardų litų papildomų pajamų, todėl bent dalies jų įgyvendinimas leistų nedidinti mokesčių žmonėms ir negriauti Lietuvos ekonomikos ir mokesčių sistemos.

 

Ką daryti Kiek lėšų galima gauti
Parduoti „Baltijos“ poilsio namus, taip pat kitus valstybei ir savivaldybėms priklausančius poilsio namus: Vidaus reikalų ministerijos poilsio ir reabilitacijos centrą „Pušynas“ Palangoje, Vilniaus savivaldybės poilsio namus „Jūros vilnis“ Palangoje ir kt. VIRŠ 100 MLN. LT
Kadangi Seimo nariai už reprezentacines lėšas nuomoja automobilius, parduoti Seimo autoūkiams priklausančius automobilius, nuo 25 iki 50 proc. sumažinti biudžetinių įstaigų transporto išlaikymo išlaidas, parduoti Vyriausybės autoūkio remonto dirbtuves ir plovyklą. VIRŠ 100 MLN. LT
Užbaigti privatizavimą tose srityse, kur jis yra beveik baigtas: parduoti valstybines vaistines, poligrafijos, autoremonto, komunalines įmones, geležinkelių projektavimo įmonę. VIRŠ 50 MLN. LT
Parduoti perteklines, savivaldybių funkcijoms atlikti nebūtinas įmones: daugiabučių administravimo paslaugas teikiančias įmones, kirpyklas, knygynus, laidojimo namus, pirtis. VIRŠ 50 MLN. LT
Parduoti tiesioginei mokslinei veiklai nenaudojamas institutams priklausančias patalpas VIRŠ 100 MLN. Lt
Parduoti iki 30 proc. AB „Lesto“, „Klaipėdos nafta“, „Lietuvos energija“, „Litgrid“ akcijų APIE 600 MLN. Lt
Parduoti akcinę bendrovę „Lietuvos paštas“ ? MLN. LT
Parduoti 10 kelius valančių valstybės įmonių: „Panevėžio regiono keliai“, „Alytaus regiono keliai“, „Kauno regiono keliai“ ir kt. ? MLN. LT
Atskirti „Lietuvos geležinkelių“ infrastruktūrą nuo pervežimo veiklos, pastarąją parduodant ? MLN. LT
Sujungti Valstybinę mokesčių inspekciją ir „Sodrą“ ? MLN. LT
Parduoti visas turimas AB „Lietuvos jūrų laivininkystė“ akcijas APIE 25 MLN. LT