Kaip svarstomas 2023 m. valstybės biudžetas įgalina reformuoti valstybės tarnybą ir optimizuoti valstybės funkcijas?

Žemiau pateikti klausimai padeda įvertinti biudžeto sandarą ir rasti atsakymus, kaip valstybės tarnybos reforma, nors ir dabar sustabdyta, gali būti įgalinta biudžeto.

Sudarant biudžetą yra siekiama pajamų ir išlaidų balanso. Jeigu ekonominio nuosmukio metu dėl sumažėjusių mokestinių įplaukų ir padidėjusių išlaidų biudžetas yra  deficitinis,  svarbu tikslingai paskirstyti išteklius tam, kad prioritetiniai valstybės tikslai būtų pasiekti, o nereikšmingų išlaidų atsisakoma. 

Ar suformuotame valstybės biudžeto projekte yra sudaromos prielaidos valstybės tarnybos reformai įvykti ir pasiekti valstybei prioritetinių tikslų?

Valstybės tarnybos reforma yra siekiama padidinti valstybės tarnautojų veiklos efektyvumą, kurti didesnę pridėtinę vertę piliečiams. Efektyvi valstybės tarnyba reiškia valstybės funkcijų arba, kitaip tariant, išteklių panaudojimo, optimizavimą. 

Daugiau skaitykite šioje nuorodoje.