LLRI: Valiutų valdyba jau du dešimtmečius užtikrina tvirtą litą ir stabilesnę ekonomiką

Jau dvidešimt metų litas yra susietas su užsienio valiuta. Pagal 1994 metais įvestą valiutų valdybos modelį litas fiksuotu kursu pirmiausia buvo susietas su JAV doleriu, o 2002 metais – su euru. Balandžio 1 d. minėsime 20-ąjį Lietuvos valiutų valdybos įsteigimo jubiliejų. Du dešimtmečius šis modelis užtikrino lietuviams tvirtą litą ir stabilesnę ekonomiką.

„Tiek turėdami litą, tiek siekdami įsivesti eurą pirmiausia turime galvoti, ar mūsų valiuta patikima, ar ji užtikrins stabilią ekonomiką? O pastaruosius du dešimtmečius mūsų ekonomikos ir stabilaus lito garantas buvo – valiutų valdyba. Žmonės tiesiog galėjo pasitikėti litu, nes žinojo, kad jis nenuvertės. Galėjo lengviau planuoti savo išlaidas ir pajamas, nesirūpinti, kad rytoj jų santaupos taps bevertės“, – teigia LLRI vyr. ekspertas Vytautas Žukauskas.

Svarbiausia valiutų valdybos savybė – šimtaprocentiniai užsienio rezervai, užtikrinantys galimybę kiekvieną litą apyvartoje fiksuotu kursu iškeisti į bazinę valiutą. Lietuvoje pradžioje ši valiuta buvo JAV doleris (1 USD – 4 Lt), nuo 2002 metų litas yra susietas su euru (1 EUR – 3,4528 Lt).

Valiutų valdybos modelis neleidžia Lietuvos bankui dauginti nepadengtų pinigų. Esant valiutų valdybai,  pinigų kiekis apyvartoje priklauso ne nuo Lietuvos banko sprendimų, o nuo to, kiek eurų (rezervinės valiutos, kuria padengiami litai) iškeičiama į litus. Šalyse, kuriose nėra valiutų valdybos, centriniai bankai gali didinti nepadengtų  pinigų kiekį ir taip sukelti kainų augimą.

„Įsivedant eurą pagrindinis klausimas Lietuvai – ar euras atitinka patikimų pinigų kriterijų? Stabilius pinigus gali užtikrinti tik apribotas centrinių bankų apetitas juos dauginti. Tad į euro zoną turime stoti su principine nuostata, kad Europos centrinis bankas kuo mažiau manipuliuotų pinigais, nesukeltų infliacijos, kuri ir yra daugelio ekonominių problemų šaltinis“, – sako V. Žukauskas.

1993 metais kainų augimas Lietuvoje siekė 189 proc. 1994 metais, įvedus Lietuvos valiutų valdybos modelį, kainų augimas nukrito iki 45 proc. Dar po poros metų iki 13 proc. ir aukščiau šios ribos nepakilo.

Valiutų valdybos modelis iki euro įvedimo taip pat buvo taikomas Estijoje, yra taikomas Bulgarijoje ir kt.

Šiandien Lietuvoje esant valiutų valdybos modeliui pinigus leidžia Lietuvos bankas, o į apyvartą išleidžiamų litų patikimumą garantuoja šimtaprocentiniai užsienio valiutos (euro) rezervai. Už bendrą pinigų politiką euro zonoje yra atsakingas Europos centrinis bankas. Įsivedus eurą Lietuva, kaip euro zonos šalis, galės dalyvauti priimant sprendimus dėl pinigų politikos.


LLRI nuo pat įkūrimo aktyviai dalyvavo kuriant bankininkystės įstatymus ir visada siekė, kad pinigų ūkis būtų skaidrus ir patikimas, o pinigų politika būtų apsaugota nuo politinių ir privačių interesų įtakos.

LLRI valiutų valdybos jubiliejaus proga savo tinklalapyje skelbia specialią rubriką: http://www.llri.lt/iniciatyvos/lietuvos-valiutu-valdybai-20-metu

KONTAKTAS ŽINIASKLAIDAI: Vidmantė Sirgedaitė-Čižienė, Komunikacijos vadovė │Mobilus: +370-653-70777 │LLRI: (8-5) 250 0280 │El. paštas: Vidmante@llri.lt