Faktai ir analizė. Vartojimo kreditų rinka ir reguliavimas Lietuvoje

PB vartojimo kreditai pav

ATSISIŲSKITE ANALIZĘ „Faktai ir analizė. Vartojimo kreditų rinka ir reguliavimas Lietuvoje?“: http://files.lrinka.lt/Faktai_ir_analize/FA_Vartojimo_kreditai.pdf

SANTRAUKA

Vartojimo kreditų (ypač mažųjų) rinka dažnai žiniasklaidoje susilaukia nemažai kritikos, kad ši rinka yra per mažai prižiūrima, joje veikiančios įmonės netinkamai vertina žmonių galimybes grąžinti paskolą, skolina už per dideles palūkanas ir pan. 2013 metų spalio 14 dieną Lietuvos bankas Finansų ministerijai pateikė naują vartojimo kredito įstatymo pakeitimo projektą. Kai kurie iš siūlymų yra labai griežti ir jų įgyvendinimas turėtų didelę neigiamą įtaką vartojimo kreditų rinkai. Jie neigiamai atsilieptų ne tik kreditų davėjams, tačiau ir jų gavėjams, kadangi sumažėtų galimybės naudotis vartojimo kreditais.

Prieš įvedant naujus reguliavimus vartojimo kreditų rinkai, būtina iš anksto įvertinti jų poreikį. Turi būti aiškiai identifikuotos problemos (jų neiškraipant) ir jos sprendžiamos taip, kad iš esmės neišnyktų rinkos paslauga (reguliavimas negali būti faktinis paslaugos draudimas). Reguliavimas taip pat turi būti grįstas tinkamu vartojimo kreditų rinkos problematikos įvertinimu. Šiandien naudojami būdai ir rodikliai, vertinantys problemų mąstą vartojimo kreditų rinkoje nėra tinkami, jie iškraipo tikrąją situaciją. Reguliuotojas, siekdamas geresnio padėties vertinimo, turėtų tobulinti šios rinkos vertinimo metodus ir renkamą statistiką.

Didelė dalis problemų vartojimo kreditų rinkoje kyla iš neatsakingai priimamų vartojimo kreditų gavėjų sprendimų. Todėl vartojimo kreditų rinkos reguliavimas turi užtikrinti, kad paskatos priimti atsakingus sprendimus nemažėtų (pvz., dėl atsakomybės perkėlimo kredito davėjui), o didėtų. Jis turi būti nukreiptas į žmonių asmeninę atsakomybę, o ne jos mažinimą. Problemų sprendimas vartojimo kreditų rinkoje taip pat  turėtų būti orientuotas į žmonių finansinio raštingumo kėlimą. Tačiau reguliavimas negali vadovautis prielaida, kad visi rinkos dalyviai negali priimti tinkamų sprendimų, todėl vartojimo kredito paslauga (ar tam tikra jos dalis) rinkoje yra nepageidaujama.

Prieš imantis papildomo griežto  vartojimo rinkos reguliavimo, būtina įvertinti, ar esamas reguliavimas nėra pakankamas. Lietuvoje buvo priimta daug teisės aktų, reguliuojančių vartojimo kreditų rinką. Statistikos rodo, jog šie teisės aktai turi poveikį rinkai. Todėl prieš imantis naujų reguliavimų būtina įsitikinti, ar problemos nėra sprendžiamos jau esamo reguliavimo rėmuose.