Faktai ir analizė. Kaip pagreitinti statybos procesą?

Statybos PB

 

Lietuvoje egzistuoja daug statybos procesą komplikuojančių reguliavimų, kurie pasižymi administracine našta, ilgais biurokratinių procedūrų terminais ir pertekline kontrole.

Kasmetinio Pasaulio Banko „Doing Business“ tyrimo duomenimis, statytojai Lietuvoje  privalo pereiti bent 12 biurokratinių procedūrų, kurios gali trunkti net 103 dienų. Daugiau kaip trys mėnesiai reikalingi vien tik įvairiausioms biurokratinėms procedūroms atlikti.

Išanalizavęs dabartinį statybos procesą, Lietuvos laisvosios rinkos institutas pateikia pasiūlymus, kurie palengvintų statybos procesą statytojams bei pagerintų Lietuvos poziciją „Doing Business“ indekse:

  1. Panaikinti statytojo (užsakovo) prievolę pateikti duomenis apie nuosavybės teise priklausantį nekilnojamąjį turtą savivaldybės administracijai.
  2. Sujungti projektinio pasiūlymo užduoties patvirtinimo ir SAR išdavimo procedūras.
  3. Sukurti „vieną langelį“ specialiesiems reikalavimams ir prisijungimo sąlygoms.
  4. Neišduoti SAR tiems statiniams, kuriems yra parengti detalieji planai.
  5. Papildyti nesudėtingų statinių kategoriją mažos rizikos neypatingais statiniais.
  6. Sutrumpinti statybos užbaigimo akto išdavimo laiką ir deklaracijos apie statybos užbaigimą patvirtinimo laiką.
  7. Automatiškai pateikti statybos užbaigimo aktą VĮ „Registrų centras“ per IS „Infostatyba“

Įgyvendinus šiuos pasiūlymus, kitąmet Lietuva „Doing Business“ statybos leidimų išdavimo srityje galėtų pakilti iš 18 į 7 vietą, prisijungimo prie elektros tinklų srityje – iš 54 į 29 vietą, o bendrame reitinge – iš 20 į 15 vietą.

Atsisiųsti tyrimą galite čia.