Faktai ir analizė. Ar IT infrastruktūros plėtroje bus užtikrinta konkurencija?

dom.faktai ir analize

ATSISIŲSKITE ANALIZĘ >>> Ar IT infrastruktūros plėtroje bus užtikrinta konkurencija? >>>

SANTRAUKA:

Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos (EBPO) rekomendacijos nurodo, kaip valstybėms efektyviai vykdyti infrastruktūros plėtrą bei plėtoti plačiajuosčio interneto tinklo infrastruktūrą. Šios rekomendacijos kartu su Europos Sąjungos (ES) taisyklėmis dėl valstybės pagalbos skatina vykdant IT infrastruktūros plėtrą bendradarbiauti su privačiu sektoriumi ir užtikrinti konkurenciją.

Lietuvoje informacinių technologijų (IT) sektoriuje šių principų laikomasi ne visada.

Lietuvos laisvosios rinkos institutas (LLRI) atliko trijų IT infrastruktūros sričių analizę: valstybės IT turto konsolidavimo, saugaus valstybinio duomenų perdavimo tinklo (SVDPT) bei valstybinio plačiajuosčio interneto tinklų plėtros. LLRI siūlo:

  • Įgyvendinant valstybės IT turto konsolidacijos projektą, būtina leisti viešojo ir privataus sektoriaus įmonėms konkuruoti lygiomis teisėmis dėl galimybės teikti valstybei reikalingas paslaugas duomenų centrų konsolidavimui ir valstybinių informacinių sistemų priežiūrai.
  • SVDPT ir susijusių paslaugų teikimo srityje panaikinti VĮ „Infostruktūra“ suteiktą valstybinį monopolį. Nustačius aiškius paslaugų standartus, leisti šioje rinkoje konkuruoti ir privatiems ūkio subjektams.
  • Valstybinio plačiajuosčio interneto infrastruktūros srityje konkurso būdu privatizuoti arba perleisti valstybės valdomo plačiajuosčio interneto tinklo infrastruktūros valdymą privačiam sektoriui.