Ekspertizė. ES teisės perkėlimas ir perteklinis reglamentavimas: Lietuvos ir Slovakijos atvejai ir galimi sprendimai ES šalims

Ekonomikos augimo skatinimas, nedarbo mažinimas ir geresnių verslo sąlygų sukūrimas tapo vienu iš pagrindinių Europos Sąjungos prioritetų. Šiam tikslui įgyvendinti ES siekia užtikrinti vienodą verslo reglamentavimą visoje Europos ekonominėje erdvėje.

Slovakijos F. A. Hayeko fondas ir Lietuvos laisvosios rinkos institutas išanalizavo Europos Sąjungos teisės aktų perkėlimo į Lietuvos ir Slovakijos teisę problemas ir atliko patirčių, sprendžiant perteklinio reglamentavimo klausimus, analizę.

Dėl didėjančios Europos Sąjungos sprendimų įtakos netinkamas ES teisės aktų įgyvendinimas ir perteklinis reglamentavimas gali daryti žalingą poveikį verslui. Šią problemą galima spręsti sekant Jungtinės Karalystės bei Švedijos pavyzdžiu:

  1. Vyriausybės turi perkelti ES teisės aktus į nacionalinę teisę, išskyrus atvejus, kai perkėlimas neigiamai paveiktų vietinius verslininkus palyginti su atitinkamais Europos verslininkais.
  2. Vyriausybės turi užtikrinti, kad nacionalinis verslas neatsidurtų nepalankioje konkurencinėje aplinkoje palyginti su atitinkamais Europos verslais.
  3. Vyriausybės turi siekti, kad ES teisės aktai būtų įgyvendinami ne regulivimais, o alternatyviomis priemonėmis.
  4. Vyriausybės turi užtikrinti, kad ES direktyvose numatytos priemonės įsigaliotų nuo vėliausios galimos datos, nebent ankstesnis įgyvendinimas būtų naudingas nacionaliniam verslui.
  5. Vyriausybės turi įstatymuose numatyti pareigą atsakingoms institutcijoms kas penkeri metai peržiūrėti teisės aktus ir atlikti teisės aktų poveikio vertinimą.

Visą darbą anglų kalba galite rasti paspaudę ČIA