Ekspertizė. Naujos sąlygos verslui greičiau prisijungti prie elektros tinklų

Lietuvos laisvosios rinkos instituto pastabos ir pasiūlymai Lietuvos Respublikos Elektros energetikos įstatymo Nr. VIII-1881 2, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 18, 31, 34, 39, 40, 41, 43, 44, 49, 51, 52, 58, 67, 69, 70, 71, 72, 74, 75 straipsnių pakeitimo ir įstatymo papildymo 391 straipsniu įstatymo projektui.

Lietuvos laisvosios rinkos institutas išnagrinėjo Lietuvos Respublikos Elektros energetikos įstatymo Nr. VIII-1881 2, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 18, 31, 34, 39, 40, 41, 43, 44, 49, 51, 52, 58, 67, 69, 70, 71, 72, 74, 75 straipsnių pakeitimo ir įstatymo papildymo 391 straipsniu įstatymo projektą (toliau – Projektą) ir teikia savo pastabas bei pasiūlymus.

Lietuvos laisvosios rinkos institutas siūlo:

  1. Papildyti Elektros Energetikos Įstatymo 67 straipsnio 6 dalį nauju punktu, kuris sudarytų galimybę:

1) nebuitiniams elektros vartotojams patiems, pagal teisės aktuose nustatytus reikalavimus, atlikti elektros įrenginių prijungimo prie skirstomųjų tinklų darbus;
2) nebuitiniams elektros vartotojams savarankiškai apmokėti 100 procentų sąnaudų susijusių su šių elektros įrenginių prijungimo darbų atlikimu;
3) ir perleisti nuosavybės teises į nutiestus elektros tinklus ir įrenginius tinklų operatoriui.

Greitesnis prisijungimas prie elektros tinklų

Tai leistų greičiau prijungti vartotojų elektros įrenginius prie skirstomųjų tinklų, ir pagerintų Lietuvos poziciją Pasaulio Banko “Doing Business” indekse. Atkreipiame dėmesį, kad Lietuvos pozicijos gerinimas šiame indekse yra Vyriausybės prioritetas.

2015 metų Pasaulio Banko “Doing Business” tyrimas nurodo, kad sandėlio prijungimas prie elektros tinklų Lietuvoje užtrunka 137 dienas, iš kurių 90 dienų reikalingos vien tik prijungimo darbams atlikti. Norėtume pastebėti, kad fizinis darbų atlikimas užtrunka trumpesnį laiką, tačiau šį terminą prailgina operatoriaus vykdomas viešasis darbų pirkimas.

Pakeitimu sudaromos sąlygos netaikyti viešojo darbų pirkimo procedūros, kadangi vartotojas savarankiškai atliktų elektros įrenginių prijungimo prie elektros tinklų darbus, bei apmokėjęs visas sąnaudas perleistų elektros tinklų ir įrenginių nuosavybės teises operatoriui. Tai užtikrintų trumpesnį vartotojo elektros įrenginių prijungimo prie skirstomųjų tinklų laiką.

Greitesnio prisijungimo galimybė pagerintų sąlygas verslui, kadangi užtikrintų greitesnį verslo vystymą, operatyvesnį reagavimą į rinkos pokyčius, ir leistų investuotojams patiems planuotis savo verslo plėtrą. Taip pat, greitesnis elektros tiekimas teigiamai veikia įmonių produktyvumą bei investicijas į gamybinių pajėgumų didinimą, kas ne tik pagerintų Lietuvos “Doing Business” reitingą, bet ir padidintų šalies investicinį patrauklumą.

Vartotojas apmokėtų visas įrenginių prijungimo prie elektros tinklų sąnaudas.

Be to, pasiūlymas sudaro galimybę vartotojo elektros įrenginių prijungimą prie skirstomųjų tinklų finansuoti vartotojo, o ne visų elektros vartotojų sąskaita. Nauda yra abipusė, kadangi vartotojai labiau vertinantys prisijungimo laiką bus suinteresuoti pasinaudoti galimybe greičiau prijungti elektros įrenginius prie skirstomųjų tinklų.

Šiuo metu Elektros energetikos įstatymas numato, kad nebuitinis elektros vartotojas apmoka 40 procentų operatoriaus sąnaudų, o likusi dalis yra pripažįstama tinklų operatoriaus plėtros išlaidomis. Šios išlaidos yra finansuojamos visų elektros energijos vartotojų sąskaita, kadangi yra įtraukiamos į elektros tarifus.

Pagal dabartines Elektros energetikos įstatymo nuostatas vartotojui nėra galimybės pačiam apmokėti visų sąnaudų. Dėl šios priežasties, yra sukuriamas priverstinis vartotojo finansavimas kitų elektros energijos vartotojų sąskaita, net vartotojui pačiam to nepageidaujant. Tai yra neefektyvu, kadangi vartotojui pageidaujant apmokėti prijungimo sąnaudas finansavimas ne tik nereikalingas, bet ir žalingas, kadangi taip padidinamos elektros energijos kainos visiems vartotojams.

  1. Papildyti Elektros Energetikos Įstatymo 67 straipsnio 6 dalį nauju punktu, kuris sudarytų galimybę:

1) nebuitiniams vartotojams prijungti elektros įrenginius prie skirstomųjų tinklų žiemos metu ar esant panašioms sąlygoms, kuomet prijungimo darbai pagal dabartinę praktiką yra nevykdomi;
2) nebuitiniams elektros vartotojams savarankiškai apmokėti visą sąnaudų skirtumą, susijusį su greitesniu elektros įvedimu;
3) o taip pat, operatoriui organizuoti prijungimo darbus tuomet, kai dėl sezoniškumo ar kitų objektyvių priežasčių darbų kaina yra didesnė nei įprastai.

Greitesnis prisijungimas prie elektros tinklų

Šiuo metu vartotojų elektros įrenginių prijungimo prie skirstomųjų tinklų terminą prailgina sezoniškumas, kadangi žiemos metu operatorius nevykdo prijungimo darbų dėl didesnių darbų sąnaudų.

Vartotojui sutikus padengti visą sąnaudų skirtumą, susijusį su greitesniu darbų atlikimu, tinklų operatorius galėtų organizuoti vartotojo įrenginių prijungimo darbus nepaisant sezoniškumo įtakos susidariusioms sąnaudoms. Ši galimybė sutrumpintų vartotojo įrenginių prijungimo prie elektros tinklų laiką, bei pagerintų sąlygos vartotojams, kurie teikia pirmenybę paslaugos suteikimo greičiui negu paslaugos kainai.

  1. Papildyti 75 straipsnį 10 dalimi, kurioje būtų numatoma, kad žemės naudojimo klausimą, dėl elektros prijungimo darbų vykdymo valstybei ar savivaldybėms priklausančioje žemėje, operatorius sprendžia savarankiškai (atitinkamai pakeičiant kitus susijusius teisės aktus).

Valstybei ar savivaldybėms priklausančioje žemėje tiesiami elektros tinklai yra operatoriaus nuosavybė.

Dabartinis Energetikos ministro įsakymas nurodo, kad vartotojas neįgyja nuosavybės teisių į elektros tinklus ir įrenginius, kuriais vartotojo įrenginiai yra prijungti prie elektros tinklų. Taip pat, pagal Žemės įstatymo nuostatus servitutas elektros tinklams tiesti yra nustatomas viešpataujančiojo daikto savininkui, kuris pagal anksčiau minėtą Energetikos Ministro įsakymo reglamentą yra elektros tinklų operatorius.

Norėtume atkreipti dėmesį, kad dabartinės nuostatos taip pat reikalauja, kad dėl servituto nustatymo tiesti elektros tinklus valstybei ir savivaldybėms nuosavybės teise priklausančioje žemėje privalo kreiptis prijungimo darbus užsakęs elektros vartotojas, nors servitutas yra nustatomas tinklų operatoriui. Kadangi elektros vartotojas nėra viešpataujančiojo daikto savininkas, operatorius turėtų savarankiškai tvarkyti žemės panaudojimo klausimą.

Mažesnė administracinė našta vartotojui ir paprastesnės prisijungimo sąlygos verslui.

Pažymėtina, kad žemės panaudojimo klausimą tvarkant tinklų operatoriui, sumažėtų administracinė našta elektros vartotojams. Šis pakeitimas supaprastintų naujų elektros vartotojų įrenginių prijungimo prie elektros tinklų procesą, o tai pagerintų verslo sąlygas ir padidintų šalies investicinį patrauklumą.

Ūkio ministerija šiuo metu vykdo 2014–2015 metų administracinės naštos verslui mažinimo planą. Viena iš ministerijos siūlomų administracinės naštos verslui mažinimo priemonių “neprašyti ūkio subjektų pateikti duomenis, kuriuos viešojo administravimo subjektas turi pats ar gali gauti iš kitų viešojo administravimo subjektų”[1]. Nors skirstomųjų tinklų operatorius nėra viešojo administravimo subjektas, tai yra valstybei priklausantis ūkio subjektas, todėl operatoriui taip pat galioja anksčiau minėta administracinės naštos mažinimo rekomendacija.

Išvados:

Atsižvelgiant į anksčiau pateiktus argumentus, LLRI siūlo įtraukti šiuos pasiūlymus:

  1. Papildyti Elektros Energetikos Įstatymo 67 straipsnio 6 dalį 4 punktu (pernumeruojant toliau einančius šio straipsnio 6 dalies punktus):

„4) elektros vartotojai, išskyrus šios dalies 1 punkte nurodytus vartotojus, pagal teisės aktuose numatytus reikalavimus, savarankiškai atlikę elektros įrenginių prijungimo prie skirstomųjų tinklų darbus apmoka 100 procentų sąnaudų susijusių su šių elektros įrenginių prijungimo darbų atlikimu ir perleidžia nuosavybės teises į šiuos elektros tinklus ir įrenginius tinklų operatoriui.“

  1. Papildyti Elektros Energetikos Įstatymo 67 straipsnio 6 dalį 5 punktu (pernumeruojant toliau einančius šio straipsnio 6 dalies punktus):

„5) elektros vartotojai, išskyrus šios dalies 1 punkte nurodytus vartotojus, jiems pageidaujant, apmoka 100 procentų skirstomųjų tinklų operatoriaus sąnaudų skirtumo, susijusio su greitesniu darbų atlikimu dėl sezoniškumo ar kitų nuo operatoriaus nepriklausančių objektyvių priežasčių, ir 40 procentų įprastų skirstomųjų tinklų operatoriaus sąnaudų.“

  1. Papildyti 75 straipsnį 10 dalimi (atitinkamai pakeičiant susijusius teisės aktus):

„10. Žemės naudojimo klausimą, dėl elektros energetikos sistemos plėtros bei vartotojų ir gamintojų elektros įrenginių prijungimo prie tinklų operatorių elektros tinklų valstybei ar savivaldybėms nuosavybės teise priklausančioje žemėje, teisės aktų nustatyta tvarka su valstybei ar savivaldybei nuosavybės teise priklausančią žemę valdančiu patikėtiniu, savarankiškai sprendžia tinklų operatorius.“

[1] Ūkio ministerijos „Ką reikia žinoti apie administracinės naštos verslui mažinimą?“