Ekspertizė. Ekspertizė. LLRI pastabos ir pasiūlymai LRV nutarimui dėl VIAP teikimo apimčių 2013 metams nustatymo“

Lietuvos laisvosios rinkos institutas (LLRI) susipažino su Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl viešuosius interesus atitinkančių paslaugų teikėjų ir viešuosius interesus atitinkančių paslaugų (VIAP) teikimo apimčių 2013 metams nustatymo“ projektu (toliau – Projektu) ir teikia pastabas.

VIAP sudaro svarbią dalį, apie 7 ct kWh (plius PVM) galutinėje elektros energijos kainoje. Elektros energijos sektoriuje kiekvienais metais taip yra perskirstoma virš 700 mln. litų.

LLRI, kitos verslo asociacijos yra ne kartą išsakiusios pagrįstą kritiką dėl VIAP mechanizmo. Net nekvestionuojant pačio VIAP mechanizmo reikalingumo ar naudingumo negalima ignoruoti procedūrinių veiksnių, t. y.  kaip ir kuriems ūkio subjektams yra paskirstomi VIAP elektros energijos kiekiai.

Daugiausia neaiškumų kyla dėl VIAP elektros energijos kiekių tenkančių „Lietuvos elektrinei“. Pateiktuose dokumentuose aprašomas tik tiekimo saugumui užtikrinti reikalingas elektros energijos kiekio apskaičiavimas, pateikiamas projekto 4 straipsnyje. Tačiau neįrodoma ir net neargumentuojama, kodėl šios paslaugos negali teikti kita elektrinė ar elektrinės.

Reikia atkreipti dėmesį, kad AB „Lietuvos elektrinė“ priklauso AB „Lietuvos energija“, kuri įeina į UAB „Visagino atominė elektrinė“ sudėtį, o pastarosios kontrolinis akcijų paketas priklauso valstybei. Tai reiškia, kad Vyriausybė, paskirdama VIAP elektros energijos kiekį „Lietuvos elektrinei“ sudaro nelygiavertes  konkurencijos sąlygas kitoms šalyje veikiančioms ir panašią paslaugą (t. y. energetinio saugumo užtikrinimas) galinčioms teikti elektrinėms.

Projekto 1.2 straipsniu valstybė monopolizuoja rinką ir neleidžia į ją ateiti kitiems ūkio subjektams taip akivaizdžiai pažeisdama Konstitucijos 46 straipsnio 4 dalį. Dar daugiau, monopolizavus rinką, monopolijos teisės yra suteikiamos valstybei priklausančiam ūkiniam subjektui, taip ignoruojant akivaizdų interesų konfliktą.

Seimo nariai, valstybės institucijos, NVO, tame tarpe ir LLRI jau daug metų kritikuoja VIAP mechanizmą ir teikia išsamius siūlymus kaip pakeisti VIAP mechanizmą, kad jis užtikrintų mažiausią kainą ir didžiausią naudą vartotojams. Nepaisant to, esminiai trūkumai vis dar nėra pašalinti.

Todėl siūlome:
1.    Atidėti projekto svarstymą.
2.    Įpareigoti Energetikos ministeriją pateikti medžiagą, kuri:
a.    pagrįstų kodėl Projekto 1.2 straipsnyje numatytų paslaugų suteikimui yra pasirinkta AB „Lietuvos elektrinė“ ;
b.    įvertintų, kokį poveikį tiekimo saugumui, galutinei elektros energijos ir galutinei šilumos kainai turėtų Projekto 1.2 straipsnyje numatytų paslaugų suteikimas kitoms elektrinėms Lietuvoje;
c.    rekomenduoti šios medžiagos sukūrimui pasitelkti nepriklausomus vertintojus, ekspertus.