Ekspertizė. Vyriausybės nutarimo „Dėl viešuosius interesus atitinkančių paslaugų elektros energetikos sektoriuje teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo projektas: elektros kainos vartotojui augtų dar daugiau

Lietuvos laisvosios rinkos institutas (LLRI) išnagrinėjo Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. liepos 18 d. nutarimo Nr. 916 „Dėl viešuosius interesus atitinkančių paslaugų elektros energetikos sektoriuje teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo projektą 12-3902-02 (Projektą), teikia šias pastabas ir pasiūlymus.

Dėl VIAP apimčių didinimo ir elektros energijos importo ribojimo (projekto 4 straipsnis)

Projekto 4 straipsnio formuluotė numato, kad VIAP remiamos energijos kiekis turėtų siekti pusę šalies galutinio suvartojimo, ilgainiui šią proporciją didinant. Kaip rodo duomenys (žr. lentelę žemiau), norint pasiekti šio rodiklio, reikės padidinti elektros energijos gamybą šalies viduje, o vartotojai bus priversti nupirkti dar daugiau brangios, VIAP režimu subsidijuojamos elektros energijos. Tai reiškia, kad dėl šio Projekto galutinė energijos kaina vartotojams turėtų augti.

Projektas gali apriboti elektros energijos importą. Atsisakius pigaus importo ir daugiau brangesnės energijos gaminant šalies viduje bus garantuojamas papildomas elektros energijos kainos augimas.

Atkreipiame dėmesį, kad šis importo ribojimas galiotų ir ES šalyse (pvz., Latvijoje, Estijoje) pagaminamai energijai. Todėl svarstytina, ar toks ribojimas apskritai yra įmanomas pagal 3 ES energetikos paketą ir ar neprieštarauja ES vidaus rinkos taisyklėms pagal ES sutarties 102 straipsnį.

Elektros energija, GWh 2010 2011
Bendroji gamyba, iš viso 5748.6 4821.6
Importas 7031.1 8707.9
Bendrasis sunaudojimas 11738.4 11560.3
Galutinis sunaudojimas, iš viso 8331.5 8579.1
Energijos rūšių balansai, natūriniai vienetai.  Požymiai: energijos rūšis, statistiniai rodikliai ir metai. Šaltinis – Statistikos departamentas, M8020306

Taip pat iš 4 straipsnio formuluotės nėra aišku, ar:

(1) perdavimo sistemos operatorius (PSO) nustatys tokias VIAP energijos apimtis, kad elektros energijos gamyba sudarytų pusę Lietuvoje sunaudojamos energijos,

(2) PSO nustatys tokias VIAP elektros energijos gamybos apimtis, kad tiekimo saugumą užtikrinanti gamyba sudarys pusę Lietuvoje suvartojamo elektros energijos kiekio IR dar nustatys papildomus kiekius termofikacinėms ir iš atsinaujinančių energijos šaltinių gaminamos energijos kiekius.

Variantas (2) galutinę elektros energiją brangintų daugiau, nei variantas (1).

Dėl įpareigojimo pirkti gamtines dujas (projekto 3 straipsnis)

Projekto 3 straipsnis reiškia, kad elektrinės gaunančios VIAP lėšas pagal Aprašo 7.3 punktą (tiekimo saugumo užtikrinimas) privalo 25 proc. kuro ekvivalento pirkti iš SGD Terminalo. Tai reiškia, kad elektrinės tiekiančios brangią, pagal VIAP sistemą subsidijuojamą energiją, pradės tiekti energiją už dar aukštesnę kainą, nes turės pirkti galimai brangesnes dujas iš SGD terminalo. Todėl galutinės elektros energijos kainos vartotojams augtų dar daugiau. Analogiška ir išsami kritika dėl 25 proc. įpareigojimo dujas importuojančioms įmonėms yra išdėstyta ankstesniuose LLRI darbuose.

Taip pat šis reguliavimas sukuria netinkamą precedentą, kuomet elektrinės yra įpareigojamos naudoti konkretų kurą. Kai kurios elektrinės pvz., hidroelektrinės net neturi galimybės naudoti dujų kaip kuro. Tai reiškia, kad pvz., hidroelektrinės net negalėtų pretenduoti tiekti energiją tiekimo saugumo užtikrinimui, net jei minėtos elektrinės atitiktų keliamus reikalavimus.

Dėl Projekto 1 ir 2 straipsnio

Projekto 1 ir 2 straipsnis įveda konkursą daliai VIAP remiamos energijos. Tokia nuostata yra sveikintina, nes, vykdoma tinkamai, gali vartotojams užtikrinti žemenes kainas. Tačiau Projekto (3 ir 4) straipsniai tokią galimybę panaikina. Projekto 1 ir 2 straipsniai yra svarstytini platesniame VIAP reformos kontekste, bet be kitų projekto straipsnių.

Todėl siūlome:

1.      Nepritarti Projektui.

2.      Remiantis Projekto 1 ir 2 straipsniais, inicijuoti VIAP kvotų paskirstymo konkurso taisyklių parengimą.