Ekspertizė. Siekiama uždrausti rūkyti pro atvirą buto langą, balkonuose, terasose ir kitose vietose prie daugiabučių

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos įstatymo projekto „Tabako kontrolės įstatymo Nr. I-1143 19 straipsnio pakeitimo ir papildymo įstatymas“

Lietuvos laisvosios rinkos institutas (LLRI) išnagrinėjo Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos įstatymo projektą „Tabako kontrolės įstatymo Nr. I-1143 19 straipsnio pakeitimo įstatymas“ (toliau – projektas) ir teikia pastabas bei pasiūlymus.


 

LLRI siūlo inicijuoti Tabako kontrolės įstatymo Nr. I-1143 19 straipsnio pakeitimo projekto XIIP-1784 atšaukimą.

Nors šiuo įstatymo projektu siekiama, kad nuo pasyvaus rūkymo nenukentėtų pašaliniai žmonės, kai rūkoma daugiabučių namų balkonuose ar prie namų, tačiau įvedus tokius apribojamus bus pažeidžiamos esminės žmogaus teisės ir Konstitucijos saugomi principai. LLRI siūlo inicijuoti įstatymo projekto atšaukimą dėl šių priežasčių:

  • Toks apribojimas pažeistų privačios nuosavybės neliečiamumo principą, kuris įtvirtintas Konstitucijos 22 straipsnyje. Balkonai, terasos ir kitos erdvės, kurios yra nurodytos įstatymo projekte yra kiekvieno žmogaus privati nuosavybė. Toks draudimas pažeistų privačios nuosavybės neliečiamumo principą.
  • Įstatymo priėmimas taptų precedentu Konstitucijoje saugomų teisių pažeidimui. Šis apribojimas taip pat gali tapti pavojingu precedentu tolesniam kišimuisi į asmeninę erdvę ir neproporcingam privačios nuosavybės ribojimui.
  • Analogiški apribojimai nėra taikomi beveik jokiose kitose Europos Sąjungos valstybėse.
  • Bus sunku tiksliai nustatyti pažeidimus, nes ne visada lengva pasakyti, iš kur sklinda tabako dūmai. Be to tiksliai neapibrėžta, ką bus galima laikyti pažeidimu – ar vien tik tabako dūmų užuodimas suteikia teisę fiksuoti administracinį pažeidimą?

LLRI siūlo daugiabučių bendrijoms suteikti teisę spręsti, kuriose joms priklausančiose teritorijose gali būti rūkoma, o kuriose ne.  


 

Šiuo įstatymu siekiama uždrausti rūkyti pro atvirą buto langą, balkonuose, terasose ir kitose vietose prie daugiabučių, jei bus įrodyta, kad nerūkantieji buvo priversti kvėpuoti tabako dūmais, už tokią veiklą bus taikomos administracinės baudos. Taip siekiama užtikrinti, kad nerūkantys žmonės nenukentėtų dėl pasyvaus rūkymo. Tai kilnus tikslas, tačiau turi būti atsižvelgiama, ar siekiant jo nebus pažeidžiamos esminės žmogaus teisės.

Toks apribojimas pažeistų privačios nuosavybės neliečiamumo principą

Siūlomame įstatymo projekte numatoma uždrausti rūkyti visuose daugiabučių balkonuose, terasose, galerijose, pro daugiabučių namų langus ir lauke arčiau nei 5 metrai nuo daugiabučių namų bei vaikų žaidimo aikštelių, jei nerūkantieji gali būti priversti kvėpuoti tabako dūmais užterštu oru. Draudimas rūkyti balkone ar pro pravirą buto langą būtų esminis žmogaus teisės į privatumą ir asmeninę nuosavybę pažeidimas. Balkonas ar buto vidus yra ne viešoji erdvė, o privati. Butas nuosavybės teise priklauso tik jo šeimininkams, o jį perkantis žmogus su nuosavybės teise į butą nusiperka ir balkoną ar terasą. Kadangi balkonai ir kitos išvardintos teritorijos nėra viešos erdvės, toks apribojimas pažeistų Konstitucijos 22 straipsnyje įtvirtintą principą, saugantį žmogaus privatumą ir užtikrinantį, kad negali būti neteisėtai kišamasi į žmogaus asmeninį ir šeimyninį gyvenimą.

Apribojimai nėra taikomi beveik jokiose kitose pasaulio valstybėse

Privati erdvė ir žmogaus asmeninio gyvenimo saugumas neturėtų būti pažeidinėjamas be tinkamo pagrindo. Tai prieštarautų Konstitucijos 23 straipsniui, kuriame teigiama, jog nuosavybė  neliečiama. Reikia pažymėti, kad analogiški apribojimai galioja tik vienoje valstybėje – Latvijoje. Taip pat įstatymo aiškinamajame rašte įvardinama ir kaip pavyzdys pateikiama tik viena valstybė, kurioje galioja visiškas draudimas rūkyti viešose erdvėse – Islandija. Tačiau kaip buvo argumentuota prieš tai, toks draudimas paliestų net ir tai kas nėra vieša erdvė.

Bendrijos pačios pajėgios nustatyti, kuriose teritorijose gali būti rūkoma, kuriose  – ne

Taip pat verta pasvarstyti, ar valstybė tikrai turėtų kištis į bendruomenių gyvenimą. Daugiabučio bendrija turėtų turėti teisę nuspręsti, ar jų name ar namo kieme gali būti rūkoma ar ne. Vienos bendrijos galėtų nuspręsti, kad jų teritorijose iš vis negali būti rūkoma, kitos, priešingai leistų rūkyti visur  – balkonuose, terasose ir kitose bendrijai priklausančiose teritorijose. Nėra priežasties, kodėl valstybė turėtų visoms bendruomenėms taikyti vienodą standartą. Kadangi bendrijos yra pajėgios pačios nustatyti tokius standartus ir užtikrinti jų laikymąsi, tokio apribojimo įvedimas pažeistų subsidiarumo principą.

Bus sunku užtikrinti įstatymo vykdymą

Priėmus šį įstatymo projektą bus susiduriama su sunkumais fiksuojant ir nustatant pažeidėjus. Pavyzdžiui, kaimynai gali įskųsti tokių pažeidimų nedarančius žmones, su kuriais jie nesutaria. Gali būti sunku nustatyti, iš kurio buto sklinda dūmai. Be to, kas bus laikoma pažeidimu? Ar vien to, kad žmonės užuos tabako kvapą, jau užteks fiksuoti administraciniam pažeidimui, ar turi būti pasiekiama tam tikra tabako dūmų koncentracija?

Įstatymo priėmimas taptų precedentu Konstitucijoje saugomų teisių pažeidimui

Šis apribojimas taip pat gali tapti pavojingu precedentu tolesniam kišimuisi į asmeninę erdvę ir neproporcingam privačios nuosavybės ribojimui. Prieš kelis metus buvo įvestas draudimas rūkyti laiptinėse ir kitose bendro naudojimo patalpose, kuriose nerūkantieji gali būti priversti kvėpuoti tabako dūmais. Dabar siekiama uždrausti rūkyti daugiabučių balkonuose, buto viduje prie atviro lango, terasose ir lauke prie atvirų butų langų. Šiuo metu Seime taip pat įregsitruotas įstatymo projektas XIIP-1614 siūlantis uždrausti rūkyti automobiliuose, kuriuose yra nepilnamečių. Nors šių įstatymų tikslas yra kilnus, tačiau šie įstatymų projektai pažeidžia teisę į nuosavybės ir asmeninio gyvenimo neliečiamumą. Jei jie bus priimti, bus sukurtas pavojingas precedentas,  leidžiantis įstatymų leidžiamajai valdžiai toliau pažeisti Konstituciją ir dar labiau kištis į piliečių asmeninį gyvenimą.

Išvados

Priėmus siūlomą įstatymo projektą būtų pažeidžiami Konstitucijos 22 ir 23 straipsnyje įtvirtinti privatumo, asmeninio ir šeimos gyvenimo ir nuosavybės neliečiamumo principai. Šio įstatymo priėmimas sukurtų pavojingą precedentą, leidžiantį toliau kištis į privatų gyvenimą ir riboti tai, ką galima daryti su savo nuosavybe ir nekilnojamu turtu.

Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, LLRI siūlo inicijuoti Tabako kontrolės įstatymo Nr. I-1143 19 straipsnio pakeitimo projekto XIIP-1784 atšaukimą.