Ekspertizė. Reikalavimas visoms įmonėms atlikti finansinių ataskaitų peržvalgą didintų administracinę naštą mažoms įmonėms

Lietuvos laisvosios rinkos instituto pastabos dėl privalomos finansinių ataskaitų peržvalgos įmonėse, kurioms finansinių ataskaitų auditas neprivalomas

Lietuvos laisvosios rinkos institutas nepritaria Lietuvos auditorių rūmų pateiktam siūlymui įmonėse, kurioms finansinių ataskaitų auditas neprivalomas, nustatyti reikalavimą atlikti finansinių ataskaitų peržvalgą, atliekamą auditorių pagal Tarptautinės buhalterių federacijos rengiamus tarptautinius peržvalgos standartus.

Šiam siūlymui nepritariame todėl, kad tai didintų kaštus ir administracinę naštą mažoms įmonėms, kuriose neprivaloma atlikti metinių finansinių ataskaitų audito.

Turint omenyje, kad Apskaitos direktyvos tikslas yra sumažinti administracinę naštą, ypač mažiosioms įmonėms, Lietuvos auditorių rūmų pateiktas siūlymas tiesiogiai prieštarautų Apskaitos direktyvos tikslui.

Šis siūlymas apsunkintų Lietuvoje veikiančių įmonių veiklą. Pastebėtina, kad tai iškreiptų ir vieningos rinkos funkcionavimą, nes Lietuvos įmonėms tektų sunkesnė administracinė našta lyginant su įmonėmis tų šalių, kur neįteisinta privaloma finansinių ataskaitų peržvalga.

Tuo pačiu kritikuotina ir tai, kad šio siūlymo įgyvendinimas suteiktų išskirtinę naudą auditoriams, kadangi dar didesnė dalis Lietuvoje veikiančių įmonių privalėtų naudotis auditorių paslaugomis. Dabar auditoriai gali siūlyti mažoms įmonėms pirkti jų finansinių ataskaitų peržvalgų paslaugas, tuo tarpu privalomos peržvalgos nesąžiningai ir ne rinkos keliu užtikrintų auditoriams nuolatinį jų paslaugų pirkimą.

Jeigu mažų įmonių akcininkai, vadovai ar kredito įstaigos turi abejonių dėl konkrečios įmonės buhalterio veiklos kokybės, jie gali užsakyti atlikti finansinių ataskaitų auditą. Tuo tarpu privaloma peržvelga nepagrįstai didintų šioms įmonėms tenkančius kaštus ir administracinę naštą.

Atsižvelgiant į šiuos argumentus, siūlome Finansų ministerijai nepritarti Lietuvos auditorių rūmų pateiktam siūlymui įmonėse, kurioms finansinių ataskaitų auditas neprivalomas, nustatyti reikalavimą atlikti finansinių ataskaitų peržvalgą.