Ekspertizė. Lietuvoje galioja nepagrįstai maža koncentracijos riba

Lietuvos laisvosios rinkos instituto pastabos ir pasiūlymai dėl 12–6461 Konkurencijos įstatymo Nr. VIII-1099 8 ir 40 straipsnių pakeitimo įstatymo

Lietuvos laisvosios rinkos institutas (LLRI) išanalizavo įstatymo projektą ir  teikia pastabas ir pasiūlymus.

Įstatymo projektu siūloma pakeisti 8 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:

„1. Apie numatomą įvykdyti koncentraciją privaloma pranešti Konkurencijos tarybai ir gauti leidimą, jeigu koncentracijoje dalyvaujančių ūkio subjektų suminės bendrosios pajamos paskutiniais prieš koncentraciją ūkiniais metais yra didesnės negu penkiasdešimt milijonų litų penkiolika milijonų eurų ir jeigu kiekvieno mažiausiai iš dviejų koncentracijoje dalyvaujančių ūkio subjektų bendrosios pajamos paskutiniais prieš koncentraciją ūkiniais metais yra didesnės negu penki milijonai litų vienas milijonas penki šimtai tūkstančių eurų.“

Informavimo apie koncentraciją ribos

Lietuvoje nustatyta nepagrįstai maža koncentracijos riba. Latvijoje ši riba yra 35,5 mln. eurų, Airijoje – 40 mln. eurų. Kadangi Lietuvos ekonomika yra bent pusantro karto didesnė nei Latvijos, Lietuvoje taikoma riba vertintina kaip ypatingai griežta koncentracijos kontrolė.

Taip pat verta atsižvelgti į įmonių augimą. Jei 1999 metais, kada buvo nustatyta 30 mln. litų riba, tokią apyvartą siekė apie 170–180 įmonių, tai dar 2006 metais ją viršijo bent 460 lietuviškų bendrovių.  Taigi, augant ekonomikai ir stambėjant įmonėms, vis daugiau įmonių prireikia gauti Konkurencijos tarybos leidimą vykdant koncentraciją.

Statistikos departamento duomenimis, nuo 2000 m., kuomet buvo priimta 30 mln. Lt koncentracijos riba, iki 2012 m., kuomet ši riba buvo pakelta iki 50 mln. Lt, vartotojų kainų indeksas pakilo 47 %. Tai reiškia, kad atsižvelgiant į šį indeksą, 2000 m. įtvirtinta  30 mln. Lt riba 2012 m. buvo  verta 44,1 mln. Lt. Kadangi 2012 m. ji buvo pakelta iki 50 mln. Lt, realius pokytis yra tik 5,9 mln. Lt. Toks pokytis neatitinka šalies ūkio augimo tempų per 12 metų. Nuo 2012 m. iki dabar vartotojų kainų indeksas pakilo nežymiai, todėl galima daryti išvadą, kad dabar yra panaši situacija kaip ir prieš 2 metus. Tokį pokytį reikėtų vertinti ne kaip koncentracijos ribų pakėlimą, bet kaip tiesiog atstatymą į pirminę būseną nereaguojant į ekonomikos augimą.

Tokios žemos informavimo apie koncentraciją ribos apsunkina ūkio subjektų veiklą, plėtrą.  Žema riba reiškia sąnaudas įmonėms ruošiant Konkurencijos tarybai reikalingą medžiagą, mokant nustatytą rinkliavą valstybei ir, kol laukiama Konkurencijos tarybos sprendimo, nerealizuojant iš susijungimo potencialiai galimos naudos. 2013 m. 70 mln. litų apyvartą gavo jau kiek daugiau nei 200 įmonių. Todėl rekomenduojama koncentracijos ribą pakelti.

Galima daryti išvadą, kad šią 50 mln. litų ribą, kuri įstatymo projektu keičiama į 15 mln. eurų, būtina didinti dar labiau, atsižvelgiant į augančias Lietuvos įmonių apimtis. Taip būtų palengvinta administracinė našta augantiems ūkio subjektams vykdant susijungimus.

Išvada:

Siūlome pakeisti 8 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:

„1. Apie numatomą įvykdyti koncentraciją privaloma pranešti Konkurencijos tarybai ir gauti leidimą, jeigu koncentracijoje dalyvaujančių ūkio subjektų suminės bendrosios pajamos paskutiniais prieš koncentraciją ūkiniais metais yra didesnės negu penkiasdešimt milijonų litų šešiasdešimt milijonų eurų ir jeigu kiekvieno mažiausiai iš dviejų koncentracijoje dalyvaujančių ūkio subjektų bendrosios pajamos paskutiniais prieš koncentraciją ūkiniais metais yra didesnės negu penki milijonai litų dešimt milijonų eurų.“