Ekspertizė dėl papildomo tabako gaminių apmokestinimo

Lietuvos laisvosios rinkos instituto pastabos Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo Nr. VIII-1183 2, 5, 10 straipsnių ir 3 priedėlio pakeitimo įstatymo projektui 15-3042(2)

Lietuvos laisvosios rinkos institutas išanalizavo Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo Nr. VIII-1183 2, 5, 10 straipsnių ir 3 priedėlio pakeitimo įstatymo projektą (toliau – Projektas) ir teikia šias pastabas.

Projektu siekiama papildomai apmokestinti tabako gaminius (cigaretes, cigarus, cigariles, rūkomąjį tabaką). Iš mokesčio surinktas lėšas planuojama naudoti Savivaldybių aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos tikslams įgyvendinti ir Aplinkos apsaugos rėmimo programos tikslams įgyvendinti (švietimui, kontrolei, taršą mažinančioms priemonėms ir prevencinėms tabako gaminių atliekų susidarymo priemonėms finansuoti).

 

Papildomas cigarečių apmokestinimas padidintų nelegalių cigarečių vartojimą

Nelegalių (kontrabandinių) cigarečių rinka Lietuvoje yra didelė. Naujausiais turimais duomenimis, ji siekia 28 proc.[1] visos cigarečių rinkos Lietuvoje. Pagrindinė nelegalių cigarečių paplitimo priežastis yra aukštas tabako gaminių apmokestinimas Lietuvoje. Mokesčiai (akcizas ir PVM) sudaro 79 proc. legalaus vidutinės kainos (2,46 Eur) cigarečių pakelio visos mažmeninės kainos, t.y. 1,95 Eur.

Papildomas cigarečių apmokestinimas padidintų vidutinės kainos legalių cigarečių kainą 8 proc. Tai dar labiau paskatintų rinktis nelegalias cigaretes, nes padidėtų kainos skirtumas tarp legalių ir nelegalių cigarečių. Šis skirtumas yra labai svarbi cigarečių kontrabandos Lietuvoje priežastis. Todėl papildomas apmokestinimas dar labiau paskatintų žmones rinktis nelegalius tabako gaminius.

 

Siūlomo mokesčio objektas yra netinkamas

Atliekų tvarkymas, utilizavimas, jų susidarymo prevencija ir kitos aplinkosauginės iniciatyvos jau yra finansuojamos tiksliniais ir bendraisiais mokesčiais, todėl rinkti papildomų mokesčių nėra poreikio. Projekto aiškinamajame rašte nepagrindžiama, kodėl apmokestinti pasirinkta būtent tik tabako gaminius. Egzistuoja daugybė gaminių, kurių, kaip teigiama projekto lydraštyje, atliekų tvarkymas yra labai problematiškas, nes gaminių vartotojai jomis atsikrato visos valstybės teritorijoje. Tarp tokių gaminių galima įvardyti saldainių popierėlius, arbatos maišelius, kramtomąją gumą.

 

Remiantis aukščiau išdėstytais argumentais, siūlome nepritarti įstatymo pakeitimo projektui.

[1] Nielsen, Empty Packs Survey Report Lithuania (2014 Q4)