Ekspertizė. Dėl Lietuvos Respublikos tabako kontrolės įstatymo 2, 11, 18, straipsnių pakeitimo ir papildymo bei įstatymo papildymo 181 straipsniu įstatymo projekto (XIP – 1950)

Pateiktas įstatymo projektas siūlo nustatyti, kad tabako gaminiais būtų prekiaujama tik specializuotose tabako gaminių prekybos įmonėse arba prekybos įmonių specializuotuose tabako gaminių prekybos skyriuose. Ši priemonė yra netinkama ir neproporcinga atsižvelgiant į nelegalią ir visiems prieinamą nelegalią tabako gaminių rinką Lietuvoje. Taip pat ši priemonė užkirstų kelią prekiauti tabako gaminiais smulkiesiems prekybininkams, o tai sumažintų konkurenciją prekybos sektoriuje ir didintų nedarbą.

Apribojimai legaliam verslui sudaro palankesnes sąlygas šešėlinei prekybai tabako gaminiais

Lietuva, įgyvendindama ES direktyvos reikalavimus, nuolat kelia akcizus tabako gaminiams. Tai nulėmė, jog tabako gaminių kainos išaugo, o dėl ekonominės krizės nukritus gyventojų pajamoms, tabako gaminių įperkamumas sumažėjo, išaugo nelegali tabako gaminių rinka. Nelegali rinka nepatiria jokio valstybės reguliavimo ir jos gyvybingumas ir patrauklumas vartotojui priklauso nuo to, kokie yra valdžios mokesčiai ir kiti įpareigojimai legaliai tabako gaminių rinkai. Kuo mokesčiai ir įpareigojimai didesni, tuo lengviau nelegaliai rinkai, tuo ji gali lengviau konkuruoti. Šiuo metu labai svarbu nesudaryti papildomų finansinių apsunkinimų legaliai veikiančioms parduotuvėms, nes joms jau ir taip sunku konkuruoti su nelegaliais prekeiviais. Siūlomų specializuotų parduotuvių ar specializuotų skyrių įrengimo sąnaudos gulančios ant legalių prekiautojų prisideda prie nelegalios rinkos konkurencingumo didėjimo.

Prieinamumo mažinimo priemonės nėra efektyvios, kol galima laisvai įsigyti tabako gaminių nelegaliai

Tabako gaminių prieinamumo sumažinimas įrengiant specializuotus skyrius negali būti efektyvus problemos sprendimas, nes šešėlinė prekyba tabako gaminiais gali sudaryti 40-50 proc. tabako gaminių rinkos. Šešėlinė prekyba nėra kontroliuojama, todėl ten nėra paisoma, jokių draudimų neparduoti tabako gaminių nepilnamečiams. Tai, jog šešėlinė rinka sudaro tokią ženklią dalį viso suvartojamo tabako, faktiškai užkerta kelią visoms iniciatyvoms ribojant tabako gaminių prieinamumą legalioje rinkoje. Visuomenės sveikatos tikslams pasiekti realiai, reikia mažinant nelegalios rinkos dydį.

Specializuoti skyriai nėra būtini, jei tinkamai būtų kontroliuojamas draudimas parduoti tabako gaminius asmenims iki 18 metų

Verslo kontrolės politika negali būti paremta principu, jog įvedamos papildomos reguliavimo priemonės neįvertinant kitų, jau veikiančių priemonių reikalingumo ar efektyvumo, taip pat vengiant jas įgyvendinti. Šiuo metu galioja draudimas parduoti tabako gaminius asmenims iki 18 metų, taip pat perduoti tabako gaminius asmenims iki 18 metų. Siūlomas Tabako kontrolės įstatymo pakeitimas atneš sunkius suvaržymus prekybos įmonėms, todėl būtina įvertinti jau šiandien šiam tikslui pasiekti naudojamas priemones. Jeigu priemonės yra net netinkamos tikslui pasiekti ir varžo ekonominę veiklą, jos turi būti atšauktos. Jeigu dėl priemonių neefektyvumo atsakingos teisėsaugos institucijos, būtina reikalauti geresnės įstatymo nuostatų įgyvendinimo kontrolės būtent iš jų. Tabako kontrolės politika neturi tapti visų galimų suvaržymo priemonių įstatyminiu įtvirtinimu negalvojant nei apie jų poveikį verslui, nei apie jų taikymo problemas, su kuriomis susiduria ir kontroliuojančios institucijos ir verslas.

Specializuotų skyrių įrengimas tabako gaminiams parduoti išstumia smulkųjį verslą

Specializuotų skyrių įrengimas mažmeninės prekybos įmonėms kainuos brangiai, nes reikės: įrengti atskirą įėjimą, efektyviai apriboti asmenų iki 18 lankymąsi, įrengti kasos aparatus, skirtus apmokėti tik už tabako gaminius, virš prekystalio įrengti skaitmeninio vaizdo įrašymo sistemą, kuri nepertraukiamai veiktų tuo metu, kai vyksta prekyba, saugoti įrašus 180 dienų. Tokios sąnaudos gali būti nepakeliamos smulkiesiems ir vidutiniams prekybininkams. Antra, specializuotų skyrių įrengimas reikalauja fizinės patalpos, todėl smulkioms parduotuvėms toks reikalavimas gali būti fiziškai neįmanomas. Dėl šių priežasčių įpareigojimas įrengti specializuotus skyrius bus labai žalingas smulkiai ir vidutinei prekybai, ir gali priversti užsidaryti šiandien efektyviai veikiančias parduotuves.
Įpareigojimai įrengti specializuotus prekybos skyrius pakeistų mažmeninės prekybos paveikslą, kokį turime šiandien, ženkliai sumažėtų prekybos taškų apskritai, nes prekyba tabaku ir alkoholiu pritraukia vartotojus ir kitų prekių įsigyti. Taip pat atsirastų sunkumų ir degalinėms, kuriose veikia mažmeninės prekybos skyriai, prarandant pajamas ir pirkėjus, atsirastų daugiau paskatų automatizuoti prekybą degalais atleidžiant darbuotojus, trumpinant darbo valandas. Taip nukentėtų ir vartotojų, kurie neperka tabako gaminių, interesai.

· Didžiulė našta smulkiam ir vidutiniam prekybos verslui sumažintų konkurenciją prekybos sektoriuje
Specializuoti tabako gaminių skyriai būtų nepakeliami smulkiai ir vidutinei prekybai, todėl sumažintų konkurenciją prekybos sektoriuje. Šiuo metu ypač aktualu, kad konkurencija prekybos sektoriuje ne mažėtų, o didėtų. Todėl valstybės interesas ne imtis priemonių, kurių įgyvendinimas turėtų didelės žalos smulkiajam verslui, o mažinti apribojimus ir taip skatinti imtis prekybos.

· Didžiulė našta smulkiam ir vidutiniam prekybos verslui priverstų užsidaryti parduotuves ir didintų bedarbystę
Specializuotų tabako gaminių pardavimo skyrių įrengimas būtų finansiškai nepakeliamas smulkiai ir vidutinei prekybai, todėl įmonėms užsidarius, bedarbiais taptų šiandien save išlaikantys asmenys. Šiandieninėmis bedarbystės sąlygomis būtina nesiimti priemonių, kurios gali iš esmės apsunkinti įmonių veiklą ir priversti jas atleisti darbuotojus.

Draudimas įrengti specializuotą tabako gaminių skyrių ar specializuotą parduotuvę daugiabučiame name įrengtoje parduotuvėje yra netinkamas ir neproporcingas

Draudimas įrengti specializuotą tabako gaminių prekybos įmonę ar specializuotą tabako gaminių prekybos skyrių daugiabučiuose gyvenamuosiuose namuose nėra proporcingas, nes niekaip nėra susijęs su galima žala namo gyventojams. Greta to, ši priemonė nėra tinkama įstatymo tikslui pasiekti – apriboti tabako gaminių prieinamumą (ypač asmenims iki 18 metų). Dėl draudimo tabako gaminių specializuotus skyrius įrengti daugiabučiuose gyvenamuosiuose namuose, kai pirmame pastato aukšte yra įsikūrusi maisto ir kitų būtiniausių prekių parduotuvė, priverstų uždaryti dalį šiandien veikiančių parduotuvių, kurios nekelia jokios žalos gyventojams. Tai atneštų žalos ne tik parduotuvėms, bet ir namų bendrijoms, tais atvejais, kai jos nuomoja dalį pastato parduotuvei.

Draudimas prekiauti tabaku arčiau nei 200 metrų iki pasirinktų objektų yra netinkamas ir neproporcingas ir lems parduotuvių uždarymą

Siūlymas drausti prekiauti tabaku pačiose laisvės atėmimo, karinėse ir sukarintos tarnybos, policijos ir kitose statutinėse, sveikatos priežiūros, ugdymo įstaigose ir jų teritorijose įsikūrusiose įstaigose galioja jau ir šiandien. Tačiau draudimas įrengti specializuotas prekybos įmones ar tabako gaminių prekybos skyrius mažesniu kaip 200 m atstumu iki šių įstaigų ir maldos namų yra neproporcingas ir netinkamas tikslui pasiekti ūkinės veiklos suvaržymas. Tai, jog nebus įrengta tabako pardavimo vietų arčiau nei 200 metrų iki maldos namų ar ligoninės niekaip negali prisidėti prie to, jog sumažės tabako gaminių prieinamumas ar sumažės jo prieinamumas nepilnamečiams. Jeigu šis apribojimas būtų priimtas jis sukeltų skaudžių finansinių pasekmių šiandien veikiantiems verslams, ypač tankiai gyvenamose vietose, pavyzdžiui, senamiesčiuose, nes dalis parduotuvių būtų priverstos užsidaryti.

Išvados

Įpareigojimas prekiauti tabako gaminiais tik specializuotose tabako gaminių prekybos įmonėse arba prekybos įmonių specializuotuose tabako gaminių prekybos skyriuose yra netinkamas ir neproporcingas, atsižvelgiant į nelegalią ir visiems prieinamą nelegalią tabako gaminių rinką Lietuvoje. Taip pat ši priemonė užkirstų kelią prekiauti tabako gaminiais smulkiesiems prekybininkams, o tai sumažintų konkurenciją prekybos sektoriuje ir didintų nedarbą.
Todėl siūlome šiam įstatymo pakeitimui nepritarti.