Valstybės institucijų veiklos kokybė ir efektyvumas. Darbo migracijos reguliavimai per funkcijų prizmę

Lietuvos Respublikos Konstitucijoje įtvirtinti pagrindai valstybę traktuoja kaip visos visuomenės organizaciją, kuri vykdydama savo funkcijas turi veikti visuomenės interesais. Valstybės valdžia yra įgyvendinama per valstybės institucijas. Tad jos yra tarsi sraigtai laikrodyje, nuo kurių priklauso laikrodžio veikimas.

Jei institucijų veikla stringa, tuomet strigs ir visas mechanizmas, visuomenės interesai nebus tinkamai realizuoti. Turėdamos ribotus išteklius, valstybės politiką įgyvendinančios institucijos gali veikti efektyviai, tik aiškiai žinodamos savo prioritetus ir į juos susitelkusios. Tad norint užtikrinti valstybės institucijų efektyvumą, būtina atlikti prioritetų, tikslų ir funkcijų peržiūrą. 

Visą analizę galite skaityti ir parsisiųsti šioje nuorodoje

Projektą remia