LLRI pastabos: naujajame Darbo kodekse svarbu „neužreguliuoti“ terminuotų darbo sutarčių

Lietuvos laisvosios rinkos instituto pastabos ir pasiūlymai dėl LR DARBO KODEKSO PATVIRTINIMO, ĮSIGALIOJIMO IR ĮGYVENDINIMO ĮSTATYMO NR. XII-2603 1 STRAIPSNIU PATVIRTINTO LR DARBO KODEKSO 21, 23, 31, 32, 38, 40, 41, 43, 48, 52, 53, 57, 63, 65, 71, 72, 73, 75, 76, 79, 112, 114, 115, 117, 120, 127, 144, 147, 169, 171, 179, 181, 185, 195, 197, 204, 209, 217, 221, 237, 240, 241 IR 242 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO ĮSTATYMO PROJEKTO Nr. XIIIP-587(3) 


Lietuvos laisvosios rinkos institutas išnagrinėjo Seimo narių R. J. Dagio 2017-06-01 pasiūlymus bei T. Tomilino, R. Karbauskio, A. Palionio ir V. Bako 2017-05-31 pasiūlymus LR darbo kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstatymo Nr. XII-2603 1 straipsniu patvirtinto LR darbo kodekso (toliau – DK) 21, 23, 31, 32, 40, 43, 48, 52, 53, 57, 63, 65, 71, 79, 112, 114, 115, 117, 120, 144, 147, 169, 179, 181, 185, 195, 197, 204, 209, 221, 237, 240, 241 ir 242 straipsnių pakeitimo įstatymo projektui Nr. XIIIP-587(3) ir teikia pastabas bei pasiūlymus.

R. J. Dagys siūlo (67 straipsnio pakeitimas), jog terminuota darbo sutartis nuolatinio pobūdžio darbui gali būti sudaroma, jeigu dėl to sutarta kolektyvinėje sutartyje.

Atkreipiame dėmesį, kad naujame Darbo kodekse jau pritarta šiems ribojimams terminuotų darbo sutarčių sudarymui:

  1. terminuotų darbo sutarčių nuolatinio pobūdžio darbams negali būti daugiau kaip dvidešimt procentų visų darbdavio sudarytų darbo sutarčių skaičiaus (67 str. 4 d.);
  2. maksimalus terminuotos darbo sutarties terminas, taip pat paeiliui einančių terminuotų darbo sutarčių, kurios yra sudarytos su tuo pačiu darbuotoju tai pačiai darbo funkcijai atlikti, bendra maksimali trukmė yra dveji metai (68 str. 1d.);
  3. su tuo pačiu darbuotoju paeiliui einančių terminuotų darbo sutarčių, sudarytų skirtingoms darbo funkcijoms atlikti, bendra trukmė negali viršyti penkerių metų (68 str. 3 d.).

Pritarus p. Dagio siūlymui, terminuotoms sutartims galiotų visos aukščiau taisyklės ir taisyklė, kad dėl terminuotų sutarčių reikėtų susitarti kolektyvinėje sutartyje.

Dabar galiojančiame Darbo kodekse numatyta, jog neleidžiama sudaryti terminuotos darbo sutarties, jeigu darbas yra nuolatinio pobūdžio, išskyrus atvejus, kai tai nustato įstatymai ar kolektyvinės sutartys (109 str. 2d.).

Kyla pavojus, kad terminuotų sutarčių reglamentavimas taptų panašus, ar net mažiau lankstus nei dabar galiojančiame Darbo kodekse.

Pasaulio bankas atkreipia dėmesį, jog terminuotos sutartys nuolatinio pobūdžio darbams leidžia lanksčiau reaguoti į sezoninius darbo paklausos svyravimus, laikinai pakeisti darbuotojus motinystės atostogų metu, sumažina riziką, siejamą su novatoriška veikla, kuomet neaiški investicijų grąža[1].

Siūlome nepritarti nuostatai, kad terminuota darbo sutartis nuolatinio pobūdžio darbui gali būti sudaroma tik tada, jei dėl to sutarta kolektyvinėje sutartyje.


[1] http://www.doingbusiness.org/~/media/WBG/DoingBusiness/Documents/Annual-Reports/English/DB17-Report.pdf