Ekspertizė. Dėl LR darbo kodekso 162 straipsnio pakeitimo ir papildymo 3 dalimi įstatymo

LLRI teikia pastabas dėl Lietuvos Respublikos darbo kodekso 162 straipsnio pakeitimų, kurie uždraustų dirbti mažmeninės prekybos įmonėms pirmąją Kalėdų dieną ir pirmąją Velykų dieną.

Šis įstatymo projekte siūlomų nuostatų poveikis yra žalingas visoms suinteresuotoms pusėms. Didžioji dalis darbuotojų dirbančių šiomis dienomis, nori dirbti poilsio ir švenčių dienomis dėl didesnio atlygio ir mažos darbo vietų pasiūlos. Darbuotojai, kuriems darbas šiomis dienomis yra nepriimtinas turi galimybę reikalauti įtraukti į darbo sutartį sąlygą, kuri leistų jiems nedirbti švenčių dienomis. Jeigu mažmeninės prekybos paslaugų teikimas šių švenčių dienomis būtų nepriimtinas vartotojams, jie nesilankytų parduotuvėse ir mažmeninės prekybos įmonėms nebūtų priežasčių dirbti šiomis dienomis. Įstatymo projekte siūlomų pakeitimų rezultatas būtų sumažėjęs darbo vietų skaičius mažmeninės prekybos įmonėse.

Įstatymo projektas nepagrįstai išskiria ir suvaržo tik vieną ūkinės veiklos rūšį. Siūlomi pakeitimai nepagrįstai išskirtų mažmeninės prekybos įmones iš ūkinių veiklų visumos paslaugų sektoriuje. Švenčių dienomis nėra draudžiama dirbti restoranams, kavinėms, kino teatrams ir kitoms pramogų vietoms, didmeninės prekybos įmonėms. Išskirtiniai draudimai mažmeninės prekybos įmonėms iškreiptų laisvą konkurenciją paslaugų sektoriuje, nes vieno tipo veikla būtų išskiriama iš kitų. Valdžios draudimų dėka viena veiklos rūšis būtų privilegijuojama kitos atžvilgiu.

Pakeitimai pažeistų sekuliarumo principą. Kadangi Kalėdos ir Velykos yra religinės šventės, o Lietuvos Respublika neturi valstybinės religijos ir yra sekuliari valstybė siūlomos darbo kodekso pataisos prieštarautų teisei į privatų apsisprendimą dėl darbo laiko ir privilegijuotų vieną religiją kitos atžvilgiu. Kitų kultūrų ir religijų visuomenės nariai negalėtų naudotis mažmeninės prekybos paslaugomis šiomis dienomis. Mažmeninės prekybos įmonės dabartinėmis sąlygomis prisitaiko prie klientų poreikių ir požiūrio į darbą švenčių dienomis. Dalis įmonių tomis dienomis dirba trumpiau ar mažesniais pajėgumais. Darbo kodekso pakeitimai atimtų galimybę mažmeninės prekybos įmonėms savo iniciatyva prisitaikyti prie klientų pozicijos šiuo klausimu.

Išvados

Dėl išvardintų priežasčių, LLRI siūlo nepritarti Darbo kodekso pakeitimams. Šios nuostatos pakenktų visoms suinteresuotoms pusėms. Draudimas dirbti mažmeninės prekybos įmonėms pirmąją Kalėdų ir pirmąją Velykų dieną prieštarautų laisvos konkurencijos principams, ribotų galimybes vykdyti ūkinę veiklą šiomis dienomis.