Ekspertizė. Dėl Lietuvos Respublikos Darbo kodekso 162 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto XP- 1128(2)

Tęsdamas darbą rinkos dereguliavimo srityje, Lietuvos laisvosios rinkos institutas (LLRI) išanalizavo Lietuvos Respublikos Darbo kodekso 162 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto XP- 1128(2) nuostatas ir pateikia savo pastabas.
Viešai deklaruojama, kad draudimas skirtas dirbančiųjų parduotuvėse interesams apsaugoti ir užtikrinti jų galimybes šventines dienas praleisti kartu su šeimomis. Nors nedeklaruojama, bet draudimą skatina ir siekis suvaržyti besiplečiančių ir tariamai darbuotojus išnaudojančių prekybos centrų veiklą.
Parduotuvių darbo švenčių dienomis apribojimai netikslingi dėl šių priežasčių:
1. Parduotuvių darbo laiko ribojimas bus nenaudingas Lietuvos vartotojams, nes neribojamas parduotuvių darbo laikas geriausiai leidžia prekybos įmonėms prisitaikyti prie vartotojų poreikių ir dirbti tuomet, kai tas poreikis yra aktualiausias. Vien prekybos centrų parduotuvėse per dieną apsilanko beveik vienas milijonas Lietuvos gyventojų, todėl visose parduotuvėse apsilankančiųjų skaičius yra dar didesnis. Konkurencijos tarybos duomenimis prekybos centruose per dieną išmušama iki 540 tūkstančių kasos čekių. Šie skaičiai rodo, kad beveik milijonas Lietuvos gyventojų būtų priversti keisti sau patogią apsipirkimo tvarką, jeigu draudimas dirbti švenčių dienomis įsigaliotų. Ne tik apsipirkimo, bet ir vartotojų galimybės pasirinkti, kaip švenčių dieną papramogauti, nes daliai sąmoningų Lietuvos žmonių apsilankymas parduotuvėje kartais yra vienintelė pramoga ir vertingas laiko praleidimas.
2. Mažmeninė prekyba ženkliai ir nuolat prisideda prie Lietuvos bendrojo vidaus produkto augimo. Neapribotas darbo laikas švenčių dienomis atneša naudos bendrai ekonomikos situacijai, nes parduotuvių darbo laikas rinkoje nustatomas pagal vartotojų poreikius ir lemia efektyviausią investicijų grąžą. Pastaraisiais metais pridėtinės vertės kūrimas šiame sektoriuje nuolat viršijo Lietuvos BVP augimo vidurkį. Antrąjį šių metų ketvirtį vidutinį 8 procentų augimo tempą vėl viršijo statybos (17,3 proc.) taip pat prekybos, viešbučių ir restoranų, transporto ir ryšių (10,7 proc.) bei finansinio tarpininkavimo ir nekilnojamojo turto (8,8 proc.) sektoriai. Mažmeninės prekybos veikla gerindama paslaugų teikimo kokybę ir mažindama veiklos sąnaudas prisideda prie Lietuvos gyventojų produktyvumo augimo.
3. Tai, kad švenčių dienomis parduotuvių darbas neribojamas, prisideda prie jų darbuotojų gerovės, o ne išnaudojimo. Darbuotojai švenčių dienomis gauna dvigubą atlyginimą, o teiginys, jog darbuotojai neturi kito darbo pasirinkimo galimybės ir yra priversti dirbti švenčių dienomis neatitinka tikrovės, ignoruoja darbo rinkos situaciją ir nuvertina dirbančiųjų prekyboje galimybes ir savarankiškumą. Statistikos departamento duomenimis, per trečiąjį 2007 m. ketvirtį laisvų darbo vietų padaugėjo beveik penktadaliu ir trečiojo ketvirčio pabaigoje šalyje buvo 29,3 tūkst. laisvų darbo vietų samdomiems darbuotojams.
Net jeigu ir darbuotojas nenorėtų keisti darbo, jo derybinės galios ir galimybės susitarti su darbdaviu nedirbti švenčių dienomis ar gauti didesnį priedą, šiuo metu, kai darbo rinkoje yra nuolatinis tinkamų darbuotojų trūkumas, o prekybos centrai nepaliaujamai ieško darbuotojų, yra labai išaugusios. Švenčių dienomis dirba didelė dalis kitas svarbias paslaugas teikiančių Lietuvos žmonių –  nuo transporto iki pramogų sektoriaus. Išskirtinis dėmesys parduotuvių darbuotojams sufleruoja apie norą įgelti prekybos centrams, o ne padėti darbuotojams.
4. Jei numatytas draudimas bus selektyvus ir sudarys skirtingas sąlygas mažoms parduotuvėms ir prekybos centrams, jis prieštarautų Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo 4 str. nuostatai, kuri įpareigoja valstybės institucijas nepriimti sprendimų, kurie teikia privilegijas arba diskriminuoja atskirus ūkio subjektus ir dėl kurių atsiranda konkurencijos sąlygų skirtumų konkuruojantiems atitinkamoje rinkoje. Smulkių prekybininkų veiklą paskatintų nereikalingų jų veiklos apribojimų, kurie trukdo prisitaikyti prie rinkos ir atrasti savo nišą, panaikinimas, o ne didesnių konkurentų varžymas.
Todėl siūlome neįvesti apribojimų parduotuvių darbui švenčių dienomis, nes tai ne tik suvaržytų efektyviai veikiančios Lietuvos ekonomikos šakos veiklą, bet svarbiausia nusisuktų nuo milijonų Lietuvos žmonių, kurie savo veiksmais parodo, kad vertina darbą parduotuvėse, jų teikiamas paslaugas ir noriai jomis naudojasi.