Blogų pasiūlymų pavyzdžiai*

Iš LLRI leidinio „Knyga 2000-2004 metų Seimo nariams ir rinkėjams”

 
Mokesčiai ir mokesčių administravimas
1) Sumažinti mokesčių naštą, ypač gamybai.
2) Išplėsti apmokestinimo bazę.
3) Nustatyti mokestines lengvatas smulkiajam verslui.
4) Sureguliuoti pajamų mokestį.
5) Sukurti mokesčių ir mokesčių surinkimo sistemas, atitinkančias ES valstybių sistemoms, pradedant imti naujus piniginio kapitalo, kapitalo prieaugio mokesčius, apmokestinti dividendus bei palūkanų dalį, viršijančią infliacijos tempą.
6) Vykdyti diferencijuotą muitų politiką.
7) Akcizus pertvarkyti taip, kad prabangos ir prestižinio vartojimo prekės būtų apmokestintos daugiau, negu paprastos ir masinio vartojimo.
8) Reglamentuoti maksimalią įmonių apmokestinimo ribą.
Pinigų politika
1) Ilgalaikių valiutų kurso politikos tikslu laikyti palaipsnį plaukiojančio kurso įvedimą.
2) Grąžinti Lietuvos bankui komercinių bankų refinansavimo funkciją.
3) Suteikti Lietuvos bankui galimybę refinansuoti Vyriausybę, esant trumpalaikiams biudžeto pajamų ir išlaidų srautų neatitikimams.
4) Atsisakyti Valiutų valdybos modelio taisyklių, kurios neleidžia centriniam bankui vykdyti aktyvios monetarinės politikos, reguliuojant pinigų masę, atitinkančią užfiksuotą kursą.
5) Lietuvos banko turimomis priemonėmis veikti bankų palūkanų normas, mažinti atotrūkį tarp palūkanų už banko paskolas ir terminuotus indėlius bankuose.
Valstybės finansai
1) Remti profesionalųjį meną- atsižvelgiant į jų pačių uždirbamas pajamas, papildomai iš valstybės biudžeto finansuoti šalies teatrus ir kitus meno kolektyvus.
2) Finansinėmis priemonėmis remti visuomenės informavimo priemones.
3) Ryžtingai pasisakyti už biudžeto lėšų, skiriamų švietimui didinimą.
4) Numatyti metiniame biudžete minimalius subsidijų dydžius prestižinėms kultūros sritims paremti.
5) Valstybės vardu ar su jos garantija gautas paskolas naudoti tik arba beveik tik efektyviems investiciniams projektams finansuoti.
Socialinis draudimas ir skurdas
1) Nuolat didinti socialines išmokas, pašalpas, minimalų darbo užmokestį bei pensiją.B
2) Pagal atskirų socialinių grupių poreikius steigti fondus, gaunančius biudžetinių lėšų, bei „atsakingas” valdžios struktūras (komitetus, pareigybes ir pan.).
3) Dirbtinėm priemonėm vykdyti „turtingųjų” ir „vargingųjų” pajamų perskirstymą, siekiant sumažinti skirtumus.
4) Formuoti atskiras politikas skirtingų lyčių bei amžiaus žmonėms (pvz., jaunimo, moterų politika).
5) Socialinės politikos priemonėmis spręsti demografines problemas.
6) Iš biudžeto lėšų mokėti mamoms už jų pačių vaikų auginimą iki mokyklos.
Būsto politika
1) Siekiant palengvinti būsto įsigijimą, diegti finansavimo schemas, kuriose numatytas valstybės lėšų naudojimas atskirų gyventojų kategorijų būsto įsigijimui remti.
2) Plėtoti municipalinį būstą.
3) Investuojantiems į būstą taikyti mokesčių lengvatas.
Darbuotojų ir darbdavių santykiai
1) Minimalios atostogų trukmės didinimas.
2) Privalomas minimalus darbo užmokestis turi garantuoti optimalų pačių būtiniausių žmogaus poreikių tenkinimą.
3) Darbo vietų kūrimas turi būti atleidžiamas nuo atitinkamų mokesčių arba diferencijuojant mokesčius.
4) Remti profsąjungų ir darbdavių organizacijas, stiprinti socialinę partnerystę.
Privatizavimas
1) Stabdyti privatizavimą.
2) Neprivatizuoti infrastruktūros ar socialinių objektų.

[*]Čia ir kitur blogų pasiūlymų pavyzdžiai yra paimti iš partijų programų…