CBDC euro zonoje: skaitmeninio euro projekto analizė

Centrinių bankų skaitmeninių valiutų (CBDC) projektai įgauna pagreitį visame pasaulyje. Šiame analitiniame darbe nagrinėjamas Europos Komisijos pasiūlytas skaitmeninio euro projektas, siekiant įvertinti jo poveikį vartotojams, prekybos sektoriui, finansų institucijoms ir pinigų politikos formuotojams.

Pirmojoje darbo dalyje analizuojamas kontekstas, paskatinęs imtis CBDC kūrimo. Vėliau nagrinėjama, ar skaitmeninio euro privalumai iš tiesų pagrindžia poreikį ir nusveria kylančias rizikas. Trečioje dalyje vertinamos finansinio stabilumo ir monetarinės rizikos, kurias gali sukelti šiuolaikinės bankininkystės sistemos ir komercinių santykių su vartotojais keitimas.

Darbas baigiamas analize, kaip skaitmeninis euras gali paveikti kainų stabilumą, kuris yra vienas pagrindinių centrinio banko uždavinių.

PARSISIŲSKITE TYRIMĄ