Sociologinis tyrimas. Valdininkų ir politikų etikos vertinimas

2002 m. lapkritį Lietuvos laisvosios rinkos instituto ir tarptautinė prieš korupciją kovojanti „Transparency International“ organizacija atliko tyrimą, kuriuo buvo siekta išsiaiškinti, kaip Lietuvos gyventojai vertina politikų ir valdininkų etiką (nuoroda žemiau). Tyrimo rezultatai buvo pristatyti LR Seimo Pirmininkui Artūrui Paulauskui, Seimo Antikorupcijos komisijai bei 2002-11-26 vykusioje spaudos konferencijoje „Lietuvos gyventojai tampa reiklesni valdininkų ir politikų etikai“.
 
Tyrimo metodika
Apklausą atliko viešosios nuomonės ir rinkos tyrimų bendrovė „Spinter tyrimai“ 2002 m. rugsėjo 23 – spalio 10 d. Apklausos metodas – standartizuotas interviu, naudojant standartizuotą klausimyną.
Tyrimo metu buvo apklausti 2005 namų ūkiai. Esama imtis su 95 proc. tikimybe garantuoja, kad rezultatų paklaida yra apie 2 proc.
Apklausa buvo vykdoma visoje Lietuvos teritorijoje, iš viso 105 atrankiniuose taškuose, reprezentuojančiuose namų ūkių lokaciją tiek geografinių regionų, tiek gyvenamosios vietos dydžio ir tipo (miestas /kaimas) aspektais.
Namų ūkiai atrenkami daugiapakopės stratifikuotos tikimybinės atrankos metodu. Šis atrankos metodas garantuoja reprezentatyvų šalies namų ūkių pasiskirstymą atrankoje.
Toliau pateikiami tyrimo rezultatai.