Projektas „Naujas požiūris į kovą su korupcija: korupcijos šaknų šalinimas”

2000 m. birželį – 2001 m. birželį įgyvendindamas projektą „Naujas požiūris į kovą su korupcija: korupcijos šaknų šalinimas”, LLRI atliko privatizavimo, viešųjų pirkimų, muitinių ir statybų reglamentavimo įtakos korupcijos paplitimui analizę bei suformulavo pasiūlymus dėl būtinų pakeitimų siekiant sumažinti prielaidas korupcijai ir piktnaudžiavimams tarnybine padėtimi. Šio projekto tikslas – skatinti naują antikorupcinį požiūrį, nukreiptą į korupcijos šaknų šalinimą.
2001 m. birželio 20 d. LLRI kartu su Pasaulio banku ir Amerikos centru surengė konferenciją „Nuo valdymo reformos link efektyvios kovos su korupcija”, kurioje pristatė projekto metu suformuluotas efektyvias priemones kovai su korupcija.
Projekto rezultatus LLRI pristatė leidinyje, kurį išplatino konferencijos dalyviams, įstatymų leidėjams, vyriausybės atstovams, reguliavimo įstaigoms, teismams bei kitoms teisinio tarpininkavimo institucijoms.