Pozicija. Dėl Viešųjų pirkimų įstatymo

Tęsdamas darbą viešųjų pirkimų srityje, institutas išnagrinėjo Ūkio ministerijos parengtą Viešųjų pirkimų įstatymo pataisų projektą ir pateikė esmines pastabas ir pasiūlymus, kaip supaprastinti viešųjų pirkimų procedūras, užtikrinti jų sąžiningumą ir išspręsti korupcijos problemą šioje srityje. Institutas siūlo:
·  mažinti valstybės dalyvavimo ekonomikoje apimtis;
·  išplėsti Viešųjų pirkimų įstatymo taikymo ribas;
·  panaikinti Viešųjų pirkimų tarnybos teisę priimti teisės aktus;
·  apriboti perkančiosios organizacijos teises reikalauti pateikti dokumentus;
·  įpareigoti perkančias organizacijas nediskriminuoti apibrėžiant pirkimo objektą;
·  tiksliau nustatyti informacijos skelbimo tvarką;
·  atsisakyti galimybės atmesti pasiūlymą dėl labai mažos kainos;
·  visus konkursus organizuoti atvirus;
·  atsisakyti konkurencinių derybų;
·  susiaurinti galimybes taikyti pirkimą iš vienintelio šaltinio;
·  atsisakyti kainų apklausos būdo;
·  nustatyti pirkimo sutarties sąlygas.
Toliau – LLRI suformuluoti pasiūlymai ir argumentai, kurie buvo pateikti atsakingoms valdžios institucijoms.