Pozicija. Dėl Valstybės pagalbos įstatymo projekto (projekto-3)

Lietuvos laisvosios rinkos institutas išnagrinėjo Konkurencijos tarybos kartu su PHARE ekspertais parengtą LR Valstybės pagalbos įstatymo projektą, numatantį valstybės pagalbą ūkio subjektams. LLRI pritaria Valstybės pagalbos įstatymo tikslui reglamentuoti ir apriboti valstybės teikiamą paramą, siekiant, kad ji neiškreiptų konkurencijos ir nedarytų įtakos prekybai. Institutas taip pat siūlo išplėsti šį tikslą, kad valstybės pagalba neturi daryti įtakos ne tik prekybai su tam tikromis šalių grupėms, bet ir bet kokiai kitai prekybai. LLRI taip pat pasiūlė neapsiriboti valstybės pagalbos ūkio subjektams reglamentavimu, bet taip pat reglamentuoti kitus subjektus – ne pelno organizacijas bei valstybės ar savivaldybės institucijas.
Toliau pateikiamos LLRI pastabos dėl projekto tobulinimo.
Dėl valstybės pagalbos gavėjų
Šis įstatymas reglamentuoja tik valstybės pagalbą ūkio subjektams. Pagalba – ne pelno organizacijoms bei valstybės ar savivaldybės institucijoms konkurenciją gali iškreipti dar labiau, nei parama ūkio subjektams. Leidžiant tokią pagalbą nebūtų pasiektas įstatymo tikslas. Siūlome reglamentuoti ne tik ūkio subjektus, bet ir kitus subjektus – ne pelno organizacijas bei valstybės ar savivaldybės institucijas.
Dėl valstybės paramos ribojimo principų
Projektas nenumato, kad valstybės parama gali būti tik (!) įstatyme nustatyto pobūdžio, įstatyme numatytiems tikslams, pagal įstatyme numatytus principus. Taip nebus pasiekiamas deklaruojamas įstatymo tikslas – išvengti konkurencijos iškraipymo ir įtakos prekybai, nes bus atrandama landų teikti kitokią, šiuo įstatymu nereglamentuojamą paramą. Todėl siūlome įtvirtinti tokias nuostatas:
1) pagalba gali būti teikiama tik išimtinais atvejais,
2) pagalba negali būti teikiama kitaip, nei tai numatyta šiame įstatyme,
3) pagalba negali iškraipyti esminių konkurencijos sąlygų,
4) pagalba negali kenkti kitiems privatiems subjektams,
5) Konkurencijos taryba arba teismas gali uždrausti bet kokią paramą, jei ji neatitinka šių principų,
6) pagalba teikiama tik prieš tai paskelbus jos tikslus ir sudarant sąlygas laisvai kreiptis dėl pagalbos gavimo.
Dėl įstatymo taikymo išimčių
Projekte nustatytos išimtys šio įstatymo apribojimų taikymui, susijusios su „nereikšminga“ pagalba, pagalba mažoms įmonėms. Šios išimtys leidžia net tokią pagalbą, kuri neabejotinai iškraipytų konkurenciją. Siūlome sumažinti nereikšmingos pagalbos ribas ir susiaurinti mažų įmonių apibrėžimą, o ne apsiriboti Europos Sąjungos leidžiamomis lubomis.
Kitos pastabos
Projekte nėra nustatytas valstybės pagalbos ir biudžetinio finansavimo santykis. Dėl tokio neapibrėžtumo gali kilti įstatymo taikymo problemų, todėl siūlome įstatyme šį santykį apibrėžti tiksliai.