Pozicija. Dėl Lietuvos Respublikos Strateginių ūkio objektų įstatymo projekto

Kaip teigiama aiškinamajame rašte, pateiktam Strateginių ūkio objektų įstatymo projektui keliamas tikslas apibrėžti teisėje naudojamą strateginio objekto sampratą. Tačiau įstatymo projekte pernelyg toli išeinama už šio tikslo ribų ir nustatomi papildomi, iki šiol neegzistavę įmonių veiklos apribojimai.
Įstatymo projektas nepasiekia keliamo tikslo…
Teisės aktuose visuomet vartojama daug teisėje neapibrėžtų sąvokų ir sampratų, tačiau ne visuomet tai reiškia, kad jos yra neaiškios ir nesuprantamos. Teikiamo projekto aiškinamajame rašte neišdėstyti argumentai, įrodantys, kad strateginio objekto sąvoka yra skirtingai interpretuojama įvairiuose teisės aktuose ar teisės taikyme, ir kad ją būtina teisiškai pagrįsti naujame įstatyme. Taigi, būtinybė teisiškai pagrįsti strateginio objekto sąvoką yra neįrodyta ir abejotina. Jei būtų įrodyta, jog būtina apibrėžti strateginių ūkio subjektų sąvoką, tuo ir reikėtų apsiriboti. Beje, pateiktame projekte deklaruojamas tikslas yra nepasiektas – apibrėžimas iškeltas į įstatymo projekto priedą, o konkretus sąrašas ir toliau lieka neaiškus. Susidaro įspūdis, jog siekiu apibrėžti sampratą tik prisidengiama, o pagrindinis tikslas yra visiškai kitas – nustatyti naujus suvaržymus tam tikrose verslo srityse, nes būtent tam projekte skiriama daugiausia dėmesio.
… o nustato rinkai svetimus suvaržymus …
Projekte numatyti nauji apribojimai įmonėms: privalomai nurodomi pirmiausiai aptarnautini vartotojai, vartotojų aptarnavimo kriterijai, privalomas prioritetinis objektų pardavimas valstybei už „rinkos“ kainą. Taip pat nustatyti ir potencialūs apribojimai, kurie būtų taikomi nepaprastosios padėties atveju: įmonių veiklos apribojimas, vadovavimo perėmimas. Tokių priemonių taikymas ir net jų taikymo galimybė sumažins bendrą Lietuvos ekonomikos stabilumą, investuotojų susidomėjimą ir pasitikėjimą Lietuvos rinka, o ypač „strateginiais“ objektais, sukurs netikrumo ir padidintos rizikos atmosferą strateginių įmonių veikloje. Visi šie apribojimai tik iškreips rinkos santykius ir destabilizuos rinką. Siūlomais reguliavimais būtų išplėstos valdžios vykdomos funkcijos, o tai sąlygotų naujas biudžeto išlaidas. Atsižvelgiant į pateiktus argumentus, siūlome šių apribojimų atsisakyti.
… todėl siūlome nepritarti pateiktam projektui.
Išvada. Pateiktas įstatymo projektas nepasiekia deklaruojamo tikslo – apibrėžti strateginių objektų sąvoką. Projektas įmonėms nustato naujus nereikalingus suvaržymus, keliančius grėsmę Lietuvos rinkos stabilumui. Siūlome nepritarti pateiktam Strateginių ūkio subjektų įstatymo projektui. Tik neabejotinai įsitikinus, jog strateginių ūkio subjektų sąrašas yra reikalingas, siūlome jį patvirtinti be jokių papildomų taisyklių.