Pozicija. Dėl Lietuvos Respublikos Miškų įstatymo pakeitimo įstatymo

LLRI išanalizavo Lietuvos Respublikos Miškų įstatymo pakeitimo įstatymo projektą ir pateikė pastabas bei pasiūlymus Seimui. Institutas teigia, kad įstatymo projekte siūlomos valstybinės struktūros, kurios dubliuotų viena kitą, brangiai kainuotų ir trukdytų pasiekti įstatymo tikslus. Projekte taip pat sujungiamos į vieną gamtosauginės ir ūkinės funkcijos, taip bandant reguliuoti ūkininkavimą rinkoje. LLRI įsitikinęs, kad tokio įstatymo priėmimas prieštarautų rinkos ekonomikai ir sąžiningai konkurencijai, bei ragina Seimą atsižvelgti į pateiktus pasiūlymus.
Toliau pateikiamos LLRI pastabos ir pasiūlymai.

Atkreipiame dėmesį į tai, kad Seime svarstomame Miškų įstatymo projekte:
1) siūlomos valstybinės struktūros, kurios dubliuotų viena kitą, brangiai kainuotų ir trukdytų pasiekti įstatymo tikslus;
2) suplakant į viena gamtosaugines ir ūkines funkcijas bandoma reguliuoti ūkininkavimą rinkoje, kas yra neefektyvu.
Tokio įstatymo priėmimas reikštų įtvirtinimą reformos, kuri prieštarauja rinkos ekonomikos kūrimo krypčiai ir sąžiningai konkurencijai.
Siūlome pakeisti siūlomą Lietuvos miškų ir saugomų teritorijų valdymo schemą (žr. schemą PDF formate – nuoroda apačioje):
1. Aplinkos ministerijoje vietoje Miškų ir saugomų teritorijų politikos departamento numatyti tik strategija besirūpinantį skyrių su gerokai mažesniu skaičiumi darbuotojų.

2. Apjungti politiką įgyvendinančių institucijų (Saugomų teritorijų direkcijos, Generalinės miškų urėdijos ir Valstybinės apsaugos inspekcijos) funkcijas vienoje institucijoje, kurios pagrindinės funkcijos būtų miškų ir saugomų teritorijų politikos ir strategijos įgyvendinimas bei teisės aktų reikalavimų vykdymo priežiūra.

3. Valstybinių miško įmonių bei miško ūkį aptarnaujančių organizacijų, kurios yra komerciniais pagrindais turinčios veikti struktūros, steigėjo funkcijas perduoti Ūkio ministerijai, kuri rūpinasi ekonominiais reikalais ir taip atskirti miškų politikos gamtosaugines funkcijas nuo ekonominės politikos. Perduodamas Ūkio ministerijai institucijas reorganizuoti į akcines bendroves, įstatyme neįvardinant šių įmonių statuso.
 
Siūlome priimti svarstomą Miškų įstatymą tik jį pakeitus pagal pateiktus pasiūlymus.