Politikai ir ekspertai detalizuoja liberalių reformų planą

Rugsėjo 5 dieną, antradienį, Lietuvos laisvosios rinkos institutas (LLRI) kartu su Lietuvos liberalų sąjunga (LLS) rengia seminarą liberalų kandidatams į Seimą, kuriame LLRI pristatys ir aptars su LLS savo rengiamų reformų kryptis ir priemones.

 

Šiuo seminaru LLRI tęsia darbą, pradėtą „Knyga 2000-2004 Seimo nariams ir rinkėjams”, kuri susilaukė Lietuvos politikų dėmesio ir inspiravo debatus apie vertybes ir tikslus. LLRI jau susitiko su įvairių politinių partijų atstovais, pateikė pasiūlymus dėl būtinų veiksmų atėjus į valdžią, kurie užtikrintų rinkos reformų tęstinumą bei padėtų išvengti ankstesnių vyriausybių klaidų.

 

LLRI šiuo metu rengia detalų priemonių paketą, kuris padės būsimai vyriausybei sudaryti pagrįstą ir nuoseklų veiksmų planą. „LLS siekia, kad jos nariai turėtų aiškią Lietuvos ekonominio ir socialinio gyvenimo pertvarkymo viziją. LLRI įdirbis gerinant ekonominį klimatą, naikinant biurokratinius suvaržymus ir formuojant Lietuvos ateitį yra labai vertingas. Būtų neatleistina juo nepasinaudoti”, sakė LLS valdybos pirmininkas Rolandas Paksas.

 

Seminaras vyks viešbutyje „Neringa”. Pradžia 15 val.