LLRI siūlo naujajai Vyriausybei pirmus žingsnius

Lietuvos laisvosios rinkos institutas (LLRI) sveikina naująją Vyriausybę Seimui patvirtinus jos programą ir suteikus įgaliojimus. Vyriausybės programa numato daug Lietuvos žmonėms reikalingų darbų – tęsti jau pradėtas reformas bei inicijuoti seniai pribrendusius pokyčius, kurių kryptys ir priemonės yra aiškūs. LLRI nuomone, siekiant programoje užsibrėžtų tikslų, neatidėliojant būtina imtis šių veiksmų:

 

1. Priimant biudžetą nedidinti jo išlaidų, sumažinti valstybės investicijas, garantijas paskoloms bei valstybės skolinimąsi.

 

2. Pakeisti biudžeto bei Valstybės investicijų programos formavimo principus taip, kad būtų aišku, kokiai priemonei įgyvendinti skiriamos lėšos ir kokių tikslų siekiama.

 

3. Privatizavimo lėšas skirti tik privatizavimo procesui, pensijų reformai – perėjimui prie kaupiamųjų fondų – finansuoti bei gyventojų indėliams grąžinti.

 

4. Keisti įstatymo leidybos principus, siekiant, kad įstatymai užtikrintų visų subjektų lygybę prieš įstatymą, būtų pagrįsti, neprieštaringi ir įgyvendinami.

 

5. Tęsti privatizavimą, vykdant jį skaidriai ir viešai per vertybinių popierių biržas, atsisakyti konkursų ir tiesioginių derybų.

 

6. Mažinti mokesčių naštą panaikinant pelno mokestį, mažinant fizinių asmenų pajamų mokestį, naikinant kelių mokestį ir kt.

 

7. Sumažinti administruojančių institucijų galias bausti verslo subjektus, sumažinti baudų dydį, panaikinti baudas nuo apyvartos, baudų išieškojimą ne ginčo tvarka ir kt.

 

8. Liberalizuoti darbo santykius: panaikinti apribojimus darbo sutarčių sudarymui, minimalų darbo laiką, sumažinti privalomą minimalų darbo užmokestį ir kt.

 

9. Sumažinti verslo suvaržymus: panaikinti privalomus važtaraščius, darbo laiko apskaitos žiniaraščius, supaprastinti įmonių steigimosi bei veiklos reglamentavimą, panaikinti privalomą sertifikavimą ES ir EFTA šalių prekėms, panaikinti tabako reklamos draudimą ir kt.

 

10. Supaprastinti biurokratiją muitinėse.

 

11. Siaurinti privalomą valstybinį socialinį draudimą, stabdyti naujų teisių į valstybines pensijas suteikimą, nemokėti kelių pensijų vienam asmeniui.

 

12. Tęsti verslą kontroliuojančių institucijų mažinimą atsisakant nereikalingų valstybės bei savivaldybių funkcijų, joms skiriamų biudžeto asignavimų bei užtikrinti, kad politiniai sprendimai būtų vykdomi.

 

LLRI linki naujajai Vyriausybei ryžto įgyvendinant tikslus, kurie įtvirtintų laisvę Lietuvos žmonėms veikti ir kurti gerovę.