LLRI projektas „Seimas 2000″

2000 metais Lietuvos laisvosios rinkos institutas (LLRI) vykdė projektą „Seimas 2000”. Šio projekto tikslas buvo paskatinti nuoseklų požiūrį į rinkiminių programų kūrimą, kompetentingus viešus debatus bei aktyvų dalyvavimą rinkimų procese, tuo paskatinant gyvybingų, nuoseklių ir nuspėjamų reformų vykdymą žmonių gerovės labui.
2000 metų birželio mėnesį LLRI išleido „Knygą 2000 – 2004 metų Seimo nariams ir rinkėjams”, kuria buvo siekiama paskatinti greitus ir gyvybingus pokyčius po rinkimų. Knygoje pateikiama aktualių problemų analizė, ligšiolinės politikos įvertinimas, siūlomi aiškūs ir nuoseklūs principai reformų programų kūrimui, konkretūs sprendimai, alternatyvos. Leidinys apima ekonominę ir socialinę politiką, sveikatos apsaugą, švietimą, valstybės valdymą, teisėtvarką ir teisėsaugą. Tarp ekonomikos problemų nagrinėjami mokesčiai, privatizavimas, energetikos sektorius, konkurencija, monopolijos, verslo skatinimas, darbo reguliavimas, verslo steigimas, reguliavimas ir žemės ūkis. Svarbi dalis skirta socialiniam draudimui, pašalpoms bei nedarbui. Taip pat pateikiami pasiūlymai dėl kontroliuojančių institucijų, muitinių veiklos, gyvybės ir nuosavybės apsaugos ir įstatymų leidimo proceso. „Knyga 2000 – 2004 metų Seimo nariams ir rinkėjams” buvo pristatyta 2000 metų birželio 20 d. politinių partijų, verslo ir žiniasklaidos lyderiams, analitikams, užsienio politinei ir verslo visuomenei.
Projekto „Seimas 2000” rėmuose LLRI taip pat išnagrinėjo politinių partijų rinkimų programas, siekdamas pateikti nepriklausomus vertinimus dėl siūlomų sprendimų nuoseklumo, patikimumo bei realumo. Interneto svetainėje pristatome pagrindinių politinių partijų (A. Brazausko socialdemokratinės koalicijos, Centro sąjungos, Liberalų sąjungos, Naujosios sąjungos (socialliberalų), Tėvynės sąjungos – Lietuvos konservatorių ir Valstiečių partijos) principinių nuostatų vertinimus bei prognozes dėl tikėtinų sprendimų ir jų poveikio šalies ūkiui.
Remdamasis „Knygoje” išdėstytais reformų programų principais bei siūlomų pokyčių kryptimi, LLRI parengė detalų priemonių paketą „Svarbiausi valdžios veiksmai žmonių gerovei”, skirtą padėti būsimai vyriausybei sudaryti pagrįstą ir nuoseklų veiksmų planą, užtikrinti rinkos reformų tęstinumą bei išvengti ankstesnių vyriausybių klaidų. Prieš rinkimus LLRI susitiko su įvairių politinių partijų atstovais, pristatė savo rengiamų reformų kryptis, pateikė pasiūlymus dėl būtinų veiksmų atėjus į valdžią. Parengtas priemonių planas, kurį LLRI pateikė naujai išrinktai valdžiai, nubrėžia reformų viziją, pagrindines problemas, pertvarkymų kryptis bei konkrečius veiksmus ir priemones. LLRI interneto svetainėje publikuojama bendra liberalių reformų vizija.
Siekiant supažindinti visuomenę su projekto rezultatais, buvo plačiai naudojamasi žiniasklaida. LLRI parengė nemažai straipsnių, interviu ir pranešimų didžiausiems laikraščiams bei vietiniams laikraščiams. Taip pat buvo pasisakoma radijuje ir televizijoje.
LLRI tikisi, jog šie darbai prisidėjo, kad Lietuvos politika būtų labiau orientuota į laisvos rinkos reformų vykdymą.