Lietuvos ekonominė laisvė: žemyn tempia darbo santykiai, mokesčiai bei valdžios išlaidos

Tyrimų organizacijos The Heritage Foundation ir The Wall Street Journal sudaromame Ekonominės laisvės indekse, 2010 Lietuva įvertinta 70,3 balo iš 100 ir jai skirta 29-oji vieta iš 184 vertintų pasaulio valstybių. Lyginant su 2009 m. indeksu, Lietuvos vertinimas pagerėjo vos per 0,3 balo iš šimto. Praeitų metų indekse Lietuva buvo 30 vietoje.

Lietuvos laisvosios rinkos instituto ekspertas Vytautas Žukauskas sako, kad nors ir neženklus, geresnis įvertinimas ekonominės laisvės indekse džiugina.

„Pagal ekonominę laisvę vis dar lenkiame pasaulio bei regiono vidurkį (Europoje esame įvertinti 15-oje vietoje iš 43 šalių). Tačiau jei vertintumėme indeksą lygindami duomenis nuo 2004 metų, Ekonominės laisvės vertinimo tendencijos nuosekliai blogėja. 1998 m. Lietuva pralenkė pasaulio vidurkį ir iki pat 2004 metų šalies vertinimas Ekonominės laisvės indekse sparčiai gerėjo. Tačiau nuo 2004 m., kuomet Lietuva per nepriklausomybės laikotarpį buvo įvertinta geriausiai (72,4 balai), ekonominės laisvės vertinimas blogėjo, po truputį smukdamas ir artėdamas prie pasaulio vidurkio. Ši tendencija turėtų būti vertinama kaip pavojaus ženklas“, – sako V. Žukauskas.

Labiausiai pagal 2010 metų Ekonominės laisvės indeksą Lietuvoje pagerėjo investavimo laisvės (5 balais nuo 70 iki 75) bei nuosavybės apsaugos (5 balais nuo 50 iki 55) vertinimas, labiausiai pablogėjo – pinigų stabilumo bei kainų kontrolės (per 5 balus nuo 70,8 iki 75,8), bei laisvės nuo mokesčių (per 3 balus 84,6 iki 87,6) vertinimas.

„Ypač neraminantys indekso komponentai, kuriuose labiausiai atsiliekame nuo pasaulio vidurkio. Visų pirma, tai darbo santykių reguliavimas (nuo pasaulio vidurkio atsiliekame 3,5 balais, Lietuva 58,5, pasaulio vidurkis – 62,1) bei valdžios išlaidos nuo BVP. Darbo santykių reguliavimo atlaisvinimas bei valdžios išlaidų mažinimas turėtų būti svarbiausios darbų kryptys ne tik gerinant Lietuvos vertinimą ekonominės laisvės indeksuose, tačiau ir siekiant Lietuvos žmonių ekonominės gerovės,“ – sako LLRI ekspertas.

Ekonominės laisvės indeksui apskaičiuoti naudojama 10 laisvės komponentų: verslo laisvė, prekybos laisvė, laisvė nuo mokesčių, valdžios išlaidų, pinigų stabilumas bei kainų kontrolė, investavimo laisvė, bankinio sektoriaus laisvė, nuosavybės laisvė, korupcija, darbo jėgos reguliavimas. Visi komponentai bendram vertinimui turi vienodą svorį. 2010 metų indeksui skaičiuoti panaudoti 2008 antros pusės – 2009 metų pirmos pusės duomenys.