Lietuva pasaulio konkurencingumo indekse nukrito per 9 pozicijas

Antradienį pasirodžiusiame pasaulio konkurencingumo 2009-2010 indekse Lietuva surinkusi 4,3 balus iš maksimalių 7 įvertinta 53-ąja vieta iš 133 vertintų valstybių. Lietuvos vertinimas blogėja antrus metus iš eilės, lyginant su 2008 – 2009 metų vertinimu Lietuva nukrito per 9 pozicijas.

Komentuodamas rezultatus, Lietuvos laisvosios rinkos instituto (LLRI) ekspertas Vytautas Žukauskas teigia, kad tokį vertinimą lėmė nedidelis daugelio sričių pablogėjimas.

„Tokie pakankamai prastai įvertinti Lietuvos konkurencingumo veiksniai kaip rinkos dydis, finansų rinkų išsivystymas, naujovių diegimas didžiąja savo dalimi yra nulemti ekonomikos padėties (pvz. rinkos dydis) arba santykinio Lietuvos ekonomikos atsilikimo (pvz.finansų rinkų išsivystymas, naujovių diegimas). Reikėtų atkreipti dėmesį į veiksnius, kuriuos sukuria teisinis reguliavimas. Tai darbo rinkos efektyvumas, kuris Lietuvoje smarkiai atsilieka tiek nuo Latvijos, tiek nuo Estijos. Lietuvos darbo rinkos neefektyvumą lemia darbo rinkos suvaržymai, nelankstus darbo rinkos reguliavimas”, – teigia V. Žukauskas.

Anot jo, iš apklaustų respondentų įvardintų keturių problematiškiausių faktorių, trukdančių vykdyti ekonominę veiklą, trys yra susiję su reguliavimu: mokesčių dydis, biurokratija, mokesčių administravimas. „Šie vertinimai ir sufleruoja reikiamos politikos kryptį norint gerinti Lietuvos konkurencingumą”, – sako ekspertas.

Lyginant su kitomis valstybėmis geriausiai Lietuva vertinama aukštojo mokslo bei profesinio ugdymo, technologinio pasirengimo bei infrastruktūros srityse. Mažiausiai balų Lietuva surinko inovacijų diegimo, rinkos dydžio bei šalies institucijų veiksniuose, vidutiniškai surinkdama kiek daugiau nei po pusę maksimalaus įvertinimo. Lyginant su kitomis pasaulio valstybėmis prasčiausiai atrodome finansų rinkos išsivystymo bei rinkos dydžio vertinimuose, jose atitinkamai pasaulyje tarp vertintų valstybių esame 72-oje ir 69-oje vietose.

Lyginant Lietuvos konkurencingumo vertinimą su kaimynėmis Latvija ir Estija beveik visuose veiksniuose išryškėję tendencija, jog Lietuva vertinama geriau už Latviją, tačiau prasčiau už Estiją. Pasaulio konkurencingumo indekse 2009-2010 Lietuva lenkia Latviją penkiolika pozicijų, tačiau atsilieka nuo Estijos per aštuoniolika.

Pasaulio ekonomikos forumas kasmet sudaro pasaulio konkurencingumo indeksą, kuris vertina pasaulio šalių konkurencingumą. Konkurencingumas šiame tyrime yra apibūdinamas kaip grupė institucinių, politinių bei ekonominių ir kitų veiksnių, kurie nulemia šalies produktyvumo lygį. Pasaulio konkurencingumo indeksas kiekvienos šalies konkurencingumą vertina pagal dvylika konkurencingumo veiksnių: šalies institucijos, infrastruktūra, makroekonomikos stabilumas, sveikata ir pirminis ugdymas, aukštojo mokslo sistema ir profesinis ugdymas, prekių bei darbo rinkos efektyvumas, finansų rinkos išsivystymas, technologinis šalies išsivystymas, rinkos dydis, verslo pažanga bei naujovių diegimas.